Definitief ontwerp Legmeerbos

Voorbereiding aanleg Legmeerbos van start

Uithoorn - De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het Legmeerbos zijn gestart. Vorige week begon de gemeente met het afgraven van het oude maisveld. Ook de grote waterpartij wordt uitgegraven. Daarna wordt het terrein op de juiste hoogte gebracht. Naar verwachting zijn de graafwerkzaamheden deze week klaar

Na afronding van de voorbereidingen worden de paden aangelegd en komt er een verbinding tussen de grote waterpartij en het water langs de Faunalaan. Voor deze werkzaamheden wordt het fietspad aan de Faunalaan kort afgesloten. Tot slot komen er een aantal zitelementen en twee bruggen in het bos en worden bomen, planten en struiken geplant.

Initiatief

Het Legmeerbos is een initiatief van Buurtbeheer De Legmeer. Zij droomden van een bos van en voor de buurt, waarin bewoners in het groen kunnen wandelen, recreëren en elkaar kunnen ontmoeten. Een aantrekkelijk groen wandelgebied dat loopt vanaf de Westeinder, langs de West- en Noordzijde van de wijk De Legmeer, tot aan de Amstel.

Financiering

Het plan is een gezamenlijke inspanning van de gemeente en Buurtbeheer De Legmeer. In januari 2022 tekenden zij een overeenkomst en werden financiële middelen beschikbaar gesteld. In de twee jaar daarna is het plan verder uitgewerkt en is de financiering rondgemaakt. De realisatie van het nieuwe Legmeerbos kwam mede tot stand met subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) en de provincie Noord-Holland.


Meer nieuws

Algemeen 17 apr. 2024 11:14

Sloop Prinses Christinalaan vertraagd

Uithoorn - De sloop van de leegstaande huurwoningen aan de Prinses Christinalaan zou 22 april beginnen. Eindelijk, aldus buurtbewoners. Een aantal woningen staat al vijf jaar leeg. Tijdens een informatieavond op 2 april, georganiseerd door sloopaannemer Schijf in samenwerking met verhuurder Eigen Haard, bleek dat 22 april niet wordt gehaald. Reden? Eigen Haard moest nog een onttrekkingsvergunning aanvragen bij de gemeente voor de sloop. Dat zorgt voor de vertraging. Bovendien is één van de woningen nog bewoond: de huurster blijft zitten tot de zomer.

Algemeen 17 apr. 2024 11:08

Feestelijke editie van de Avond4daagse Uithoorn

Uithoorn - De Avond4daagse wordt dit jaar groter dan ooit! Dit jaar wordt de zestigste editie gelopen en dat wordt gevierd. Vorig jaar leek het erop dat de Avond4daagse niet langer door zou kunnen gaan vanwege een tekort aan vrijwilligers. Na een noodkreet van organisator Doenja Verkerk meldden nieuwe vrijwilligers zich aan. Met een fris elan en een bak vol energie gaan ze er tegenaan!

Algemeen 4 apr. 2024 09:10

Speeddaten en relaxt voor de klas dankzij ‘juf Maike’

Uithoorn - Op woensdag 10 april a.s. organiseert Onderwijsstichting Wijzer aan de Amstel een Speeddate bijeenkomst voor (aankomende) leerkrachten. In verschillende speeddate sessies met collega’s van de aangesloten scholen kunnen belangstellenden zich vrijblijvend informeren en oriënteren. Die middag is juf Maike (Douglas), bekend van social media en schrijver van het boek ‘De relaxte leraar’, ook aanwezig. Zij zal een korte presentatie geven over de leuke kanten en uitdagingen van het vak van leerkracht.

Wonen en bouwen 2 apr. 2024 10:33

Plan nieuwe woningen Schansgebied gepresenteerd

Uithoorn - Woensdag 27 maart organiseerde gemeente Uithoorn samen met KRKTR Projectontwikkeling B.V. een bijeenkomst voor het Schansgebied. Omwonenden en ondernemers konden deze avond kennismaken met KRKTR. KRKTR is de winnaar van de aanbesteding die door de gemeente Uithoorn werd uitgeschreven om de vijf nieuwe woningen in het Schansgebied te ontwikkelen.