Naomi Heidinga

Sloop Prinses Christinalaan vertraagd

Uithoorn - De sloop van de leegstaande huurwoningen aan de Prinses Christinalaan zou 22 april beginnen. Eindelijk, aldus buurtbewoners. Een aantal woningen staat al vijf jaar leeg. Tijdens een informatieavond op 2 april, georganiseerd door sloopaannemer Schijf in samenwerking met verhuurder Eigen Haard, bleek dat 22 april niet wordt gehaald. Reden? Eigen Haard moest nog een onttrekkingsvergunning aanvragen bij de gemeente voor de sloop. Dat zorgt voor de vertraging. Bovendien is één van de woningen nog bewoond: de huurster blijft zitten tot de zomer.

Weer een vertraging, de bewoners zijn het zat. Olie op het vuur is het gaslek dat een aantal weken geleden voor gevaar zorgde. Het gas, elektra en water waren nog niet afgesloten. De weg was afgezet door de politie, buurtbewoners werden niet geïnformeerd. “We zijn in gevaar gebracht,” aldus één van de aanwezigen. “De hele straat kon de lucht invliegen.” Of het zover had kunnen komen is de vraag, maar zeker is wel dat de verhuurder hier in gebreke is gebleven.

pc-laan-3.jpg
Beeld: Naomi Heidinga

De gemeente dringt er naar eigen zeggen bij Eigen Haard op aan om de afsluitingen van gas, water en licht zo snel mogelijk te regelen èn maatregelen te treffen om de veiligheid en leefbaarheid te garanderen. “Hierover is inmiddels contact geweest met Eigen Haard. Zij geven aan dat dit proces loopt. Ten aanzien van de veiligheid heeft Eigen Haard aangegeven in de tussentijd extra bewaking in te gaan zetten,” aldus een woordvoerder van de gemeente. Die bewaking is nu aanwezig, in de vorm van camera’s.

Insluipers
Die zijn hard nodig, volgens buurtbewoners. De geplaatste hekken rondom de woningen blijken onvoldoende soelaas te bieden tegen insluipers. Als men echt wil, houdt een hek mensen niet tegen, aldus de sloper. “Evenmin als dichtgespijkerde ramen.” Op de hekken hangen briefjes met de tekst: ‘Al het koper is uit de woningen verwijderd’. De tekst is vertaald in het Pools. Het weghalen van leidingen zou de reden kunnen zijn geweest voor het gaslek.

pc-laan-4.jpg
Beeld: Naomi Heidinga

Schijf verwacht eind mei te kunnen beginnen met de sloop. Daarvoor zal een nulmeting worden gedaan bij de koopwoningen, voor als er onverhoeds schade ontstaat aan deze woningen door de sloopwerkzaamheden. Vervolgens kan de sloop beginnen. Dat begint met het oogsten van materialen die elders opnieuw kunnen worden gebruikt. Het gaat onder meer om binnendeuren, en vloer- en kaphout. Als alle bruikbare materialen geoogst zijn, wordt de rest afgebroken. Zonder sloopkogel, stelde de sloper de aanwezigen gerust. De totale sloopt neemt, als alles volgens plan verloopt, 22 weken in beslag. In november verwacht Schijf klaar te zijn.

Nieuwbouw
Vervolgens kan de grond bouwrijp gemaakt worden. De bouw van de nieuwe woningen begint echter niet voor de zomer van 2025. Een exacte datum kan niet gegeven worden. Eerst moet een vergunning worden aangevraagd en dat kan pas als het plan voor de nieuwbouw definitief wordt. Op dit moment kijkt de architect naar onder meer hoe de privacy voor de bewoners van de Prinses Margrietlaan, wordt beïnvloed door de nieuwbouw. Ook wordt een studie gedaan naar de gevolgen van de zoninval voor de tuinen en op de zonnepanelen van de daken erachter.

pc-laan-2.jpg

Buurtbewoners reageerden verbolgen. Ze begrijpen niet waarom het hele proces zoveel tijd in beslag neemt, omdat de woningen al een tijd leeg staan. Ze vragen zich af in hoeverre er afstemming is met de gemeente, aangezien beide partijen telkens naar elkaar verwijzen. De vertraging heeft te maken met de ontrekkingsvergunning die nog moest worden aangevraagd.

Volgens de gemeente is Eigen Haard daar in de zomer van 2023 al over geïnformeerd. “Bij de sloop van sociale huurwoningen is het altijd verplicht een ontrekkingsvergunning aan te vragen. Er worden namelijk sociale huurwoningen aan de woningvoorraad onttrokken. Het gemeentebestuur moet hier toestemming voor geven,” aldus een woordvoerder.

Parkeerplaatsen
Buurtbewoners maken zich zorgen over het aantal parkeerplaatsen in de wijk. Volgens hen zijn er straks niet genoeg plaatsen voor alle nieuwe bewoners, vrezen ze. En het plan voor de hoogbouw? Daar gaat een aantal bewoners bezwaar tegen aantekenen. Dat kan opnieuw tot vertraging leiden. De plannen voor de extra woonlaag passen overigens wel binnen de kaders van de gemeente.

Logische plek
“Dit is een logische plek om iets te kunnen verdichten en meer woningen toe te voegen. In onze regio zijn veel woningzoekenden, tegelijkertijd zijn er weinig locaties waar woningen toegevoegd kunnen worden. Deze locatie biedt ruimtelijk gezien mogelijkheden om te verdichten door een extra woonlaag toe te voegen, waarbij het ontwerp, wat de gemeente betreft, passend is in de omgeving. Voor omwonenden betekent dit een verandering in hun directe omgeving, daar zijn wij ons van bewust. Tegelijkertijd bieden we meer mensen kans op een woning,” aldus een woordvoerder.

Maat vol

Voor de buurtbewoners is de maat vol. Ze voelen zich bedonderd. “Er worden telkens allerlei beloftes gedaan, maar deze worden niet nagekomen,” aldus één van hen. Voor de zomer wordt nog een bijeenkomst gepland, waarbij wellicht alle partijen aanwezig zullen zijn. De gemeente hoopt dat sloop en nieuwbouw zonder verdere vertraging kunnen starten zodat er zo snel mogelijk nieuwe woningen staan. “Wat ook de leefbaarheid voor omwonenden ten goede komt.”


Meer nieuws

Evenementen 21 mei 2024 08:49

Kunstroute Zijdelveld Uithoorn op 1 en 2 juni

Uithoorn – Op zaterdag 1 en zondag 2 juni 2024 verandert het Zijdelveld voor de negende keer in een bruisende kunststraat. Van 12.00 uur tot 17.00 uur kun je daar genieten van een kunstroute met een verrassend en veelzijdig programma.

Algemeen 14 mei 2024 09:30

Burgemeester bezoekt jubilerend oud-burgemeesterspaar

Uithoorn - Burgemeester Pieter Heiliegers bezocht onlangs oud-burgemeester Jos Castenmiller en zijn vrouw Josje met hartelijke felicitaties voor hun 65-jarig huwelijk. Het briljanten echtpaar trouwde op 6 mei 1959 in Raalte en werd verblijd met drie zoons en een dochter.

Algemeen 13 mei 2024 17:00

Wethouder De Robles steunt komst tweede Oranje Huis

Uithoorn - Gemeente Amsterdam en de regiogemeenten, waaronder Uithoorn, hebben in november 2021 groen licht gegeven voor de komst van een tweede Oranje Huis. Slachtoffers van huiselijk geweld uit deze regio kunnen hier terecht voor hulp en een tijdelijke crisis-opvangplek. De Uithoornse wethouder José de Robles verrichtte het openingswoord tijdens de ondertekening van een intentieverklaring tussen de Blijf Groep en woningcorporatie Rochdale. Deze ondertekening is een belangrijke stap richting de realisatie van een tweede Oranje Huis.

Algemeen 8 mei 2024 09:40

NK Tegelwippen Uithoorn: cadeau bij inleveren tegels

Uithoorn - In het NK Tegelwippen strijden gemeenten met elkaar om wie de meeste bestratingstegels wipt en vervangt door beplanting. Gemeente Uithoorn neemt het op tegen de buurgemeenten Ouder-Amstel en Diemen en ligt momenteel op kop.