Pixabay

Bijeenkomst rond onderhoud vaarweg Amstel

Uithoorn - Van april tot en met augustus 2024 vindt in opdracht van provincie Noord-Holland onderhoud plaats aan de vaarweg Amstel. Dit is nodig om de Amstel diep genoeg te houden voor de beroeps- en pleziervaart. Wie meer wil weten over de werkzaamheden is welkom op de inloopbijeenkomst op 18 maart 2024 in Het Rechthuis aan den Amstel in Uithoorn.  

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt gebaggerd over een traject van 26 kilometer, tussen de Berlagebrug in Amsterdam en de Tolhuissluis in Nieuwveen, Zuid-Holland. De aanpak van het noordelijke en zuidelijke deel verschilt. In het zuidelijke deel van de Amstel, van de Tolhuissluis in Nieuwveen tot aan de prinses Irenebrug in Uithoorn, wordt vanaf een ponton op het water met een kraan over de volle breedte van de rivier gebaggerd tot een diepte van maximaal - 3,70 NAP. In het noordelijke deel (Prinses Irenebrug in Uithoorn tot aan de Berlagebrug in Amsterdam) worden alleen nautische knelpunten gebaggerd tot maximaal - 3,45 NAP. Dit gebeurt met behulp van een kraanschip.  

Weinig hinder

Het baggeren wordt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur uitgevoerd door aannemer J.P. Schilder BV uit Ursum. Naar verwachting leveren de werkzaamheden weinig hinder op voor de directe omgeving. Op de Amstel zijn de ponton, de zogenaamde “beunschepen” en een kraanschip zichtbaar. Voor de veiligheid wordt het materieel ’s avonds en ’s nachts verlicht met een 1000 uren lamp. Beroeps- en pleziervaart op de Amstel kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon doorgaan. Zij dienen wel veilige afstand te houden van de werkzaamheden en de schepen (naar verwachting twee per dag) die de baggerspecie via de Amstel, Nieuwe Herengracht, het IJ en Markermeer naar het baggerdepot in Kampen verplaatsen. 

Gedegen voorbereiding 

Ter voorbereiding van het baggeren zijn de afgelopen jaren de dieptes op de Amstel in kaart gebracht.  Er is vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden en er zijn afspraken gemaakt over het informeren van de direct betrokkenen, zoals Schuttevaer, bedrijven en horeca langs de Amstel, gemeenten, watersportverenigingen en veerpontjes.    

Inloopbijeenkomst 

Op maandag 18 maart tussen 19.00 en 20.30 uur vindt een inloopbijeenkomst plaats waar meer informatie wordt gegeven en er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in hotel-restaurant het Rechthuis aan den Amstel in Uithoorn. 

Op de portal www.baggerenamstel.nl van de aannemer staat actuele informatie over wanneer en waar de werkzaamheden gepland zijn en over eventuele bijzonderheden. Algemene informatie over het project is te vinden op www.noord-holland.nl/baggerenamstel. Bij vragen of klachten kunt u 24/7 contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 0200 600, e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.


Meer nieuws

Algemeen 17 apr. 2024 11:14

Sloop Prinses Christinalaan vertraagd

Uithoorn - De sloop van de leegstaande huurwoningen aan de Prinses Christinalaan zou 22 april beginnen. Eindelijk, aldus buurtbewoners. Een aantal woningen staat al vijf jaar leeg. Tijdens een informatieavond op 2 april, georganiseerd door sloopaannemer Schijf in samenwerking met verhuurder Eigen Haard, bleek dat 22 april niet wordt gehaald. Reden? Eigen Haard moest nog een onttrekkingsvergunning aanvragen bij de gemeente voor de sloop. Dat zorgt voor de vertraging. Bovendien is één van de woningen nog bewoond: de huurster blijft zitten tot de zomer.

Algemeen 17 apr. 2024 11:08

Feestelijke editie van de Avond4daagse Uithoorn

Uithoorn - De Avond4daagse wordt dit jaar groter dan ooit! Dit jaar wordt de zestigste editie gelopen en dat wordt gevierd. Vorig jaar leek het erop dat de Avond4daagse niet langer door zou kunnen gaan vanwege een tekort aan vrijwilligers. Na een noodkreet van organisator Doenja Verkerk meldden nieuwe vrijwilligers zich aan. Met een fris elan en een bak vol energie gaan ze er tegenaan!

Algemeen 4 apr. 2024 09:10

Speeddaten en relaxt voor de klas dankzij ‘juf Maike’

Uithoorn - Op woensdag 10 april a.s. organiseert Onderwijsstichting Wijzer aan de Amstel een Speeddate bijeenkomst voor (aankomende) leerkrachten. In verschillende speeddate sessies met collega’s van de aangesloten scholen kunnen belangstellenden zich vrijblijvend informeren en oriënteren. Die middag is juf Maike (Douglas), bekend van social media en schrijver van het boek ‘De relaxte leraar’, ook aanwezig. Zij zal een korte presentatie geven over de leuke kanten en uitdagingen van het vak van leerkracht.

Wonen en bouwen 2 apr. 2024 10:33

Plan nieuwe woningen Schansgebied gepresenteerd

Uithoorn - Woensdag 27 maart organiseerde gemeente Uithoorn samen met KRKTR Projectontwikkeling B.V. een bijeenkomst voor het Schansgebied. Omwonenden en ondernemers konden deze avond kennismaken met KRKTR. KRKTR is de winnaar van de aanbesteding die door de gemeente Uithoorn werd uitgeschreven om de vijf nieuwe woningen in het Schansgebied te ontwikkelen.