Zorg voor echte keuzes bij participatie

Uithoorn - Participatie is de heilige graal voor gemeenten. Een participatietraject inrichten is echter niet zo makkelijk. Want waar heb je als inwoner nu echt wat over te zeggen, en waar liggen keuzes al vast? Het probleem ligt niet alleen bij de gemeente, soms wil de inwoner op de stoel van de raad gaan zitten of wordt het algemeen belang vergeten. Maar het begint wel bij de gemeente. Verwachtingsmanagement is belangrijk, evenals zorgvuldigheid. Dat blijkt maar weer tijdens de informatiebijeenkomst over de inrichting van twee Uithoornse pleinen.

Waar gaat het over? Het Amstelplein en het gemeenteplein (het plein voor het gemeentehuis) worden onder handen genomen. Geen overbodige luxe. De pleinen zouden al eerder worden aangepakt. In 2018 werd begonnen met een onderzoek naar de wensen voor de pleinen. Daarna lag het project stil. Begin dit jaar is het plan uit de ijskast gehaald. De klankbordgroep, met daarin ondernemers en omwonenden, werd bij elkaar geroepen. Zij konden hun voorkeuren aangeven en bedenkingen en bezwaren meegeven.

De informatiebijeenkomst op 6 mei vindt plaats in de raadszaal. De opkomst valt tegen. De stemming zit er niet lekker in bij het begin van de bijeenkomst. Over de aard van de bijeenkomst bestond onduidelijkheid: in de krant stond inloopbijeenkomst, maar de bijeenkomst duurt tot 22 uur. Dat leidt tot onvrede bij een aantal bezoekers. Na wat geharrewar met de deskundigen over de informatie die gedeeld wordt deze avond – oud of nieuw – verlaten zij boos de zaal.

participatie2.jpg

Hoofdbrekens

Dan is het woord aan de landschapsarchitect, die schetsen heeft gemaakt voor de inrichting van de pleinen. Die inrichting heeft hem wel wat hoofdbrekens gekost, want er zijn nogal wat variabelen om rekening mee te houden. Voor het Amstelplein geldt bijvoorbeeld dat er ruimte moet worden geboden aan de wekelijkse markt. Voor het gemeenteplein is sprake van een vreemde verkeerssituatie, waar fietsers en voetgangers een rare oversteek moeten maken. Is daar een oplossing voor te verzinnen? De architect heeft een poging gedaan en is begonnen met een leeg canvas. Nodig, want bij het gemeentehuis wordt het uitzicht op het Zijdelmeer – een unieke kwaliteit – verpest door parkeerplaatsen, de Kroningsboom en allerlei borden. Ook het kunstwerk staat in de weg. Op het Amstelplein gooien keerwanden roet in het eten. De terrassen staan bovendien te dicht op de gevel. Het geheel moet veel meer open en uitnodigend.

Keuzes

Er valt iets te kiezen qua inrichting, zoveel wordt duidelijk. Per plein zijn twee ontwerpen gemaakt. Voor het Amstelplein kan gekozen worden uit verschillende bestrating: antraciete klinkers of drie verschillende soorten natuursteen. Ook is er verschil in meubilair: kiest men voor hout of staal? En hoeveel plek krijgen de bomen? Komt het groen in een strakke omlijsting of wordt deze rond? Bij het gemeenteplein is het uitgangspunt om het Zijdelmeer wat naar voren te halen. De parkeerplaatsen verdwijnen grotendeels en krijgen een andere plek. Ook de bushalte wordt verplaatst en er wordt een ‘erf’ gecreëerd met behulp van de verharding, waarop weggebruikers samenkomen. Of dit veiliger is dan de huidige situatie wordt niet duidelijk. Het kunstwerk is verdwenen en de Kroningsboom is verplaatst. Vervolgens kan men kiezen uit een trap – de goedkoopste oplossing – of een soort brug. Ook daarin is weer wat te kiezen: een dure optie van architectonisch beton of een versie van staal. In het water kunnen platanen worden geplant – of niet. Er is echt wat te kiezen – aldus de architect. Daarin heeft hij gelijk, maar de keuzes hangen wel met elkaar samen. Kies je bij het Amstelplein voor stalen bankjes, dan is het logisch dat bij het gemeenteplein voor de stalen brug wordt gekozen. Hout staat dan wel ‘warm’, maar volgens de architect waren dergelijke bankjes in Heerlen al na een jaar verweerd.

particpatie 4 amstelplein.jpg

Bomen

De bomen op het Amstelplein hebben nu te weinig ruimte, vertelt hij. In de nieuwe situatie krijgen ze meer ruimte. Er wordt ook een aantal bomen gekapt (vijf) en nieuwe aangeplant. In het tweede ontwerp krijgen de bomen weliswaar meer, maar nog altijd te weinig ruimte om te floreren. Waarom zou men dan voor die optie kiezen, vraag je je als toehoorder af. En zo worden meer keuzemogelijkheden door de architect ontraden. Waarom wordt een ontwerp voorgelegd als deze niet voldoet?

Zo krijg je het gevoel dat je als inwoner niet serieus wordt genomen. Helemaal niet als blijkt dat de stem van de inwoners slechts deels meetelt in het geheel. Op basis van de input wordt een definitief ontwerp gemaakt, waarover het college en de raad beslissen. Dan pas zijn de uiteindelijke kosten duidelijk. In hoeverre heeft inspraak of participatie in dit geval zin? En worden zorgen van omwonenden over geluidsoverlast en de verkeerssituatie echt meegenomen? Leden van de klankbordgroep zijn kritisch, ze hebben deze bezwaren al eerder geuit. De betrokken ambtenaren reageren geprikkeld. Begrijpelijk wellicht, maar het helpt niet.

Wat beklijft? Participatie moet, maar leg inwoners wel oprechte keuzes voor. Een ontwerp voorleggen en deze vervolgens ontraden heeft weinig zin. Daarmee wordt enkel goodwill en tijd verspild.

Blijf op de hoogte van de inrichting van de pleinen via www.uithoorndenktmee.nl

Dit artikel verscheen eerder in de zomereditie van UithoornZ Magazine, nummer 13.


Meer nieuws

Algemeen 15 jul. 2024 13:31

Feestelijke ochtend voor diamanten bruidsparen

Uithoorn - Tien diamanten bruidsparen werden onlangs door burgemeester Pieter Heiliegers uitgenodigd voor een feestelijke ochtend om hun jubileum samen met hem te vieren. De paren stapten in de maanden januari tot en met juni 1964 in het huwelijksbootje.

Algemeen 9 jul. 2024 09:48

Uithoorn maakt beweeg- en ontmoetruimtes voor jong en oud

Uithoorn - De gemeenteraad heeft donderdag 27 juni ingestemd met het zogenaamde Programma BOSS, dat staat voor bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. Het programma geeft de gemeente Uithoorn de gelegenheid om de huidige speelplekken voor kinderen tot 12 jaar in de gemeente Uithoorn te vervangen door beweeg- en ontmoetingsplekken voor alle doelgroepen tussen 0 en 100 jaar. 

Verkeer en vervoer 9 jul. 2024 09:45

Wethouder Jan Hazen neemt petitie buslijnen in ontvangst

Uithoorn - Woensdag 26 juni nam wethouder Jan Hazen van de gemeente Uithoorn, een petitie in ontvangst uit handen van initiatiefneemster Kimberley van Hattem. In de petitie – die 7.559 maal is getekend door bewoners in de regio Uithoorn/Amstelveen – werd opgeroepen om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het schrappen van de buslijnen 347, 348 en 358 voor Uithoorn, Amstelveen en omstreken.

Cultuur 8 jul. 2024 09:00

Kunst is geen kunstje voor Femke Kempes

De Kwakel - Het werk van Femke Kempkes is heel divers. Van beelden tot lichtkunst en installaties: ze maakt graag telkens wat anders. Haar werk laat zich niet vangen in één definitie. ‘Kunst is voor mij geen kunstje.’ Haar atelier ligt op een eiland aan de Banken in De Kwakel. Een oase van rust en groen, recht tegenover het kassengebied.

Algemeen 6 jul. 2024 13:00

De tram komt eraan: alles over de Uithoornlijn (deel 3)

Uithoorn - De laatste loodjes zijn aangebroken, maar voor GVB is het nog even aanpoten. ‘Alle betrokken medewerkers op tijd opleiden, dat is voor ons de grootste uitdaging,’ aldus Paul Koert, unitmanager bij GVB. Koert en het projectteam zorgen er onder meer voor dat trambestuurders worden opgeleid. Een omvangrijke klus, die in februari is begonnen. ‘Naast onze vaste medewerkers gaat het ook om een pool van oproepkrachten.’

Algemeen 6 jul. 2024 09:00

Algen: buizensystemen voor de planten van de toekomst

Uithoorn - Gerbera’s, palmen, paprika’s en rozen: in het kassengebied in De Kwakel worden diverse gewassen gekweekt. De meeste hebben een puur decoratieve waarde. Aan de Achterweg richt men zich op iets heel anders: algen. Bij Lgem zijn ze gespecialiseerd in een systeem waarin de plantjes gedijen. Hun productiesysteem doet futuristisch aan. Volgens Sander Hazewinkel, één van de oprichters, hebben de algen volop potentie voor de toekomst.