Marco van Dam en Marcel Zethoven (r).

Wisseling van de wacht bij Buurtbeheer Uithoorn Centrum

Uithoorn - Deze week draagt Marcel Zethoven, de huidige voorzitter van Buurtbeheer Uithoorn Centrum (opgericht door Stichting Oranjebuurt), na 5 jaar de voorzittershamer over aan Marco van Dam, bewoner aan het Oranjepark in Uithoorn.

Dit artikel is onder de titel 'Van buurtbeheer naar gemeenteraad' ingestuurd door Buurtbeheer Uithoorn Centrum (Stichting Oranjebuurt).

Stichting Oranjebuurt

Marcel trad in 2017 aan en is erin geslaagd om in 5 jaar tijd een ‘slapende’ stichting om te bouwen naar een, zoals hij het zelf noemt ‘buurtbedrijf’. “Dat heb ik natuurlijk niet allemaal zelf gerealiseerd”, vertelt Marcel Zethoven. “Zonder de hulp en inzet van vele actieve buurtbewoners in het bestuur en allerlei verschillende commissies, was dit buurtbedrijf natuurlijk nooit van de grond gekomen."

Hoogtepunten

,,Ook de integrale samenwerking met alle partners in de wijk heeft hiertoe bijgedragen. Het is teveel om op te noemen wat wij tot nu toe allemaal hebben bereikt. Toch wil ik een paar hoogtepunten benoemen: de eerste AmstelProms (2017), de Jantje Beton buitenspeeldagen en de rotonde aan de Prinses Irenelaan/Thamerlaan. Ook mogen de bewonersbijeenkomsten in de Thamerkerk en de Bierbrouwerij met hun mega opkomst doorslaande successen worden genoemd. Daarnaast zijn wij trots op het meerjarenplan, waarin wij onze missie en visie over de ontwikkelingen van het dorpscentrum; het oude dorp en de Vinckebuurt (Allure en Regentes) beschrijven.

Daarnaast was de kroon op mijn carrière als voorzitter de samenwerkingsovereenkomst in het kader van Zorg & Veilig(heid) in het dorpscentrum van Uithoorn; een convenant dat twee weken geleden in het gemeentehuis van Uithoorn door alle betrokken partijen is ondertekend. Echt een mooie ontwikkeling die de wijkteamgedachte en korte lijntjes tussen bewoners en professionals in de wijk weer in ere herstelt”.

Gemeenteraad

Marcel werd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart met voorkeurstemmen door de bewoners van Uithoorn gekozen en zit inmiddels voor het CDA in de gemeenteraad. Marcel daarover: “Dat ik de politiek in zou gaan was tot begin dit jaar voor mij geen vanzelfsprekendheid. Dat veranderde nadat de fractievoorzitter van het CDA, André Jansen, op mijn pad kwam. We kenden elkaar vanuit onze gezamenlijke periode in het Participatie Platform Sociaal Domein. Wat mij in het CDA vooral aansprak (en nog steeds aanspreekt) was het team mensen van het CDA en de ruimte die ik zou krijgen om op specifieke onderwerpen aan de slag te gaan. In de gemeenteraad richt ik mij vooral op de leefbaarheid en veiligheid van de wijken in Uithoorn en De Kwakel. Ik heb naar mijn kiezers een aantal beloften gedaan en daar ga ik de komende vier jaar hard aan werken. Belofte maakt immers schuld!”

Uitdaging

De eerste uitdaging die voor Marcel met stip op nummer 1 staat is de aantasting van de leefbaarheid door parkeeroverlast. Marcel licht toe: “Voordat de eerste tram over plusminus anderhalf jaar vertrekt, moet er een nieuw of aangepast parkeerbeleid zijn gerealiseerd met bijbehorende handhaving hierop. Dit geldt met name voor gebieden in de omgeving van tramhaltes; denk aan de Legmeer, het busstation en de eindhalte Centrum. Om dit nieuwe parkeerbeleid binnen anderhalf jaar te realiseren, moeten nu de bestuurlijke en ambtelijke radars in werking worden gezet. Dit heeft dan ook mijn prioriteit”.

Met inwoners blijvend in gesprek

Marcel adviseert alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel om vanaf september dit jaar de aankondigingen in de media goed in de gaten te houden. Na de zomervakantie gaat Marcel samen met zijn collega’s van het CDA iedere maand in een andere wijk met inwoners in gesprek om van hen te horen wat er in de buurt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid en andere onderwerpen speelt.

Dubbele pet

Marcel vertelt verder: “Het bekleden van een maatschappelijke functie, in mijn geval het voorzitterschap van Buurtbeheer Uithoorn Centrum, en het zijn van volksvertegen-woordiger in de gemeenteraad gaan in mijn optiek niet samen. Verschillende belangen gaan dan door elkaar heen lopen en daarmee creëer je grijze gebieden. Daar ben ik geen voorstander van; nu niet en ook niet in de tweeëndertig jaar die ik bij het Korps Nationale Politie werkte. Omdat ik niet met een ‘dubbele pet’ het werk in de gemeenteraad wil uitvoeren, heb ik ervoor gekozen om te stoppen met het voorzitterschap van buurtbeheer.”

Marco van Dam; nieuwe voorzitter

Er ligt in het dorpscentrum van Uithoorn nog veel werk in het verschiet, want de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Marcel zegt: “Ik heb er alle vertrouwen in dat met de komst van Marco van Dam als voorzitter van Buurtbeheer Uithoorn Centrum een zeer capabele voorzitter heeft aangesteld. Iemand die de komende jaren de ingezette lijn van integrale samenwerking met alle publieke- en private partijen en de inwoners van het dorpscentrum zal voortzetten. Ik wens Marco en het bestuur van de Stichting Oranjebuurt hierbij heel veel succes.”


Meer nieuws

112 5 dec. 2022 07:56

Mobiele bouwkeet ontploft tijdens brand

Uithoorn - Aan de Prinses Christinalaan in Uithoorn is vannacht een bouwkeet ontploft. Dit gebeurde nadat deze door nog onbekende oorzaak in de brand was geraakt.

Verkeer en vervoer 14 nov. 2022 10:09

Deel N201 gaat weekend lang op slot wegens werkzaamheden Uithoornlijn

Uithoorn - Van vrijdagavond 18 november 20.00 uur tot en met maandagochtend 21 november 05.00 uur is de N201 afgesloten voor alle verkeer tussen de N521 (Zijdelweg) en de N231 (Legmeerdijk). Tijdens dit weekend vinden er werkzaamheden plaats voor de aanleg van de Uithoornlijn (tramlijn 25). Weggebruikers krijgen te maken met omleidingen. Voor geïnteresseerden is er een uitkijklocatie ingericht op zaterdagochtend 19 november, online is meekijken via de webcam mogelijk.

Algemeen 29 okt. 2022 09:14

Kunst kijken in De Kwakel: Qua Kunst en Ambacht

De Kwakel / Uithoorn - Op 29 en 30 oktober vindt de 21ste editie van Qua Kunst en Ambacht plaats in De Kwakel. Kunstliefhebbers kunnen op tien locaties werk van 25 zelfstandige kunstenaars zien. Daarnaast tonen leden van drie kunstcollectieven hun werk.

Algemeen 24 okt. 2022 17:36

Grote metamorfose Wijkcentrum Bilderdijkhof

Uithoorn - Wijkcentrum Bilderdijkhof is al tientallen jaren een belangrijke ontmoetingsplek voor veel inwoners van Uithoorn. Dankzij het Colorful Communities-programma van PPG heeft het onlangs een nieuwe, frisse look gekregen.