Vijf vragen aan burgemeester Heiliegers over de APV

Uithoorn - De gemeenteraad van Uithoorn heeft onlangs een aantal wijzigingen op de Algemene plaatselijke verordening (APV) vastgesteld. Zo is bijvoorbeeld het lachgasverbod opgenomen. Maar wat is nou eigenlijk precies de APV? Portefeuillehouder burgemeester Pieter Heiliegers geeft antwoord.

Veel mensen hebben wel eens gehoord van een APV. Maar kunt u in het kort uitleggen wat het inhoudt?

In de APV staat de gemeentelijke regelgeving. Met name op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dat doen we om onze dorpen Uithoorn en De Kwakel netjes, veilig een leefbaar te houden. Iedere gemeente in Nederland heeft een eigen APV, met daarin dus eigen regels. En via de APV -die vroeger Algemene Politieverordening genoemd werd- kan de agent op straat mensen aanspreken en eventueel verbaliseren of een boete geven.

Hoe komt een Algemene plaatselijke verordening tot stand?

Het is de gemeenteraad die verordeningen (gemeentelijke regels) vaststelt, dit geldt ook voor de APV. De APV wordt voorbereid door ambtenaren en in overleg met het college van burgemeester en wethouders (het dagelijkse bestuur van de gemeente) opgesteld. Daarna vergadert de gemeenteraad erover en stelt de APV vast. Ieder jaar vindt een update plaats. In geval van noodzaak zal de gemeenteraad tussentijdse aanpassingen kunnen doen.

Kunt u voorbeelden noemen van regels die in de APV worden opgenomen?

Voorbeelden van zaken die in een APV geregeld kunnen worden zijn verboden op het drinken van alcoholische dranken in (delen van) de openbare ruimte. Dit hebben we eind 2020 bijvoorbeeld ingesteld in het Oude Dorp en bij de skatebaan naar aanleiding van veel meldingen van overlast. Andere zaken die in een APV geregeld kunnen worden zijn onder andere samenscholingsverboden, voorschriften voor het aanplakken van posters, voorschriften voor het parkeren van auto’s en verordeningen voor het plaatsen en scheiden van afval. Maar ook hebben we onlangs het lachgasverbod toegevoegd in de APV van de gemeente Uithoorn.

Waarom is er een Algemene plaatselijke verordening?

Met de regels uit de APV kan de gemeente bepaalde zaken in de openbare ruimte in goede banen leiden. Ook biedt het de gemeentelijke BOA de mogelijkheid om handhavend te kunnen op treden. Alhoewel hij ‘plaatselijk’ genoemd is, is er vaak afstemming met de buurgemeenten. Immers een verbod in de ene gemeente kan van effect zijn bij de buren. Zo is het voorbeeld het lachgasverbod in onze APV gekomen. Daarnaast zijn er soms ook extra wensen vanuit de gemeenteraad voor aanpassing. We bekijken of die gehonoreerd kunnen worden.

Wat gebeurt er als men zich niet houdt aan de regels uit een APV?

Het niet naleven van regels uit een APV wordt strafrechtelijk gezien als een overtreding, waar een boete op staat. De hoogte van de boete is uiteraard afhankelijk van de overtreding. Maar om een voorbeeld te geven. De parkeerovertredingen zijn bijna allemaal 100 euro exclusief 9 euro administratie kosten. Wie op een invalide parkeerplaats geparkeerd staat zonder geldige kaart kan een boete krijgen van 400 euro, exclusief de negen euro administratiekosten. Afvalzakken dumpen op de weg geeft een boete van 120 euro. Maar ik hoop vooral op ieders fatsoen en gezonde verstand zodat we de APV bijna niet hoeven te gebruiken in onze samenleving. Het woord zegt het al ‘samen leven doe je samen’.


Meer nieuws

Algemeen 2 mrt. 2021 15:58

Gemeente aan de slag met recreatieve, groene zone tussen Westeinderplassen en Amstel

Uithoorn - Voldoende groen in de gemeente is belangrijk voor een goed en gezond leefklimaat voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Dat vindt niet alleen het college van burgemeester en wethouders, maar ook Buurtbeheer De Legmeer. Zij ontwikkelden het initiatief voor een recreatieve, groene verbindingszone tussen de Westeinderplassen en de Amstel, stelden een Masterplan hiervoor op en legden dit voor aan het college. Het college besloot dit idee te omarmen en stelt de raad voor een eerste verkenning naar de haalbaarheid van deze zone uit te voeren. 

Gemeente 23 feb. 2021 16:01

Gemeente vestigt Wet voorkeursrecht Gemeenten op Schanskerk

Uithoorn - De kerktorens van de Schanskerk, de karakteristieke delen van de kerk en de bijbehorende pastorie moeten behouden blijven. Dat besloot de gemeenteraad in 2009. Na dit besluit is samen met bewoners en ondernemers een eerste plan voor het gebied gemaakt. De eigendommen van het bisdom – de Schanskerk, pastorie en de tuin eromheen – maakten geen onderdeel uit van dit plan. Zowel de bewoners als de gemeenteraad vonden dit een gemis: het Schansgebied verdient een plan met veel groen, waarbij de historische kerktorens en pastorie, de bestaande karakteristieke huizen en de nieuwe gebouwen een sterk geheel vormen. 

Sport 19 feb. 2021 09:50

Eerste winnaressen “Uithoorn in Beweging”

Uithoorn - Afgelopen dinsdag trof Sport-wethouder Jan Hazen de eerste winnaressen van de “Uithoorn in Beweging”-challenge bij het Zijdelmeer naast het gemeentehuis. “Jullie laten zien dat er genoeg te sporten en te bewegen valt in Uithoorn en De Kwakel. Voor alle leeftijden, ook in coronatijd.” De Challenge duurt nog tot 1 maart.

Winkels 18 feb. 2021 09:00

Op weg naar een groen en veilig centrum

Uithoorn - Wethouder Jan Hazen onthult het bouwbord voor de realisatie van het nieuwe verkeerplan voor het centrum van Uithoorn.

Wonen en bouwen 16 feb. 2021 09:26

Zonnepanelenactie in Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn - Na succesvolle acties in de afgelopen jaren start de gemeente Uithoorn weer een zonnepanelenactie voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Het Regionaal Energieloket verzorgt de actie voor de gemeente.