Uithoornlijn.nl

Uitvoering Uithoornlijn start begin 2022

Uithoorn - De daadwerkelijke start van de werkzaamheden voor de Uithoornlijn staat voor begin 2022 gepland; vanaf deze zomer vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. De projectorganisatie Uithoornlijn en Dura Vermeer leggen komende periode de laatste hand aan het ontwerp.

Veranderingen ten opzichte van eerdere ontwerpen

Wethouder Jan Hazen: “Bij het opstellen van de eisen voor het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de omgeving. Soms blijkt in de praktijk dat iets toch niet mogelijk of wenselijk is.” Tijdens de ontwerpfase kwamen bepaalde dingen naar voren die straks anders moeten worden uitgevoerd dan eerder bedacht. Omdat – ondanks diverse onderzoeken vooraf - de situatie op locatie net anders is dan verwacht, de techniek zich blijft ontwikkelen, of simpelweg vanwege nieuwe, verbeterde inzichten, onder andere vanuit de Amstelveenlijn.

Bovenleiding

Eerder ging de projectorganisatie uit van een enkele bovenleidingdraad, omdat deze minder opvallend aanwezig is in het straatbeeld. Straks komt er een zogenaamde meervoudige bovenleiding. Deze bestaat uit een bovenleidingdraad met daarboven een extra kabel waar de bovenleidingdraad aan op wordt gehangen. Deze meervoudige bovenleiding is betrouwbaarder en slijt minder snel bij intensief gebruik.

Geluidschermen

Langs een gedeelte van de tramlijn komen geluidschermen. Aan de binnenzijde (tramzijde) van deze geluidschermen komt geluidsabsorberend materiaal. Aan de buitenzijde komt kokos met een mix van klimplanten; een idee van omwonenden. Bij halte Aan de Zoom komt ook aan de binnenzijde van de schermen beplanting.

Fundering

Voordat Dura Vermeer de rails en de bovenleiding voor de tramlijn aanlegt, zorgt ze dat de spoordijk stevig genoeg is om de tramlijn te dragen. Dat doet de aannemer met geogrid: een manier om de spoordijk te stabiliseren die weinig hinder voor omwonenden geeft. Helaas blijkt nu uit stabiliteitsberekeningen dat geogrid niet op de hele spoordijk mogelijk is. In de binnenbocht van de spoordijk naar de huidige busbaan, nabij Wederik, is het daarom noodzakelijk om damwanden te plaatsen voor de stabiliteit van de spoordijk op dit gedeelte.

Overwegbellen

In overleg met de gemeente kiest de projectorganisatie voor een type overwegbel waarbij het geluid van de bel op verschillende niveaus in te stellen is. Deze bel veroorzaakt minder hinder voor omgeving dan de eerder bedachte adaptieve bel, waarbij het minimale geluidniveau niet in verhouding is tot het omgevingsgeluid. Het instellen van de geluidniveaus wordt maatwerk per spoorovergang.

Planning

Hoewel de uitwerking van het ontwerp onder andere door corona langer duurt, verwacht de projectorganisatie de Uithoornlijn nog steeds in de zomer van 2024 in gebruik te nemen. Om dat te realiseren, haalt Dura Vermeer bepaalde werkzaamheden naar voren of voert deze in een andere volgorde uit. In de zomer graaft en dempt de aannemer alvast enkele delen van watergangen op een paar locaties. In het najaar 2021 start de herinrichting van de kruising Randweg met de spoordijk (gefaseerd).

Fasering

Begin 2022 starten de grote werkzaamheden, tot die tijd vinden langs de hele tramlijn voorbereidende werkzaamheden plaats. Tussen januari en september 2022 wordt de tramlijn aangelegd tussen de Boerlagelaan en de Amstel. Dat deel van de busbaan is dan buiten gebruik, bussen rijden dan via een omleiding. Pas daarna wordt het andere deel van de busbaan – tussen de Faunalaan en het busstation – de tramlijn aangelegd en geldt daar een omleiding voor de bussen: globaal tussen september 2022 en de zomer van 2023. Het busstation blijft altijd in gebruik. Daarnaast werkt Dura Vermeer in het gebied tussen de Randweg en de aansluiting op de busbaan bij Buitendijks: vanaf het najaar van 2021 tot in het najaar van 2022. Op Amstelveens grondgebied wordt het opstelterrein uitgebreid en een viaduct over de N201 gerealiseerd, in de periode vanaf nu tot aan de zomer van 2023.

Bouwverkeer

Het bouwverkeer van de Uithoornlijn maakt in principe geen gebruik van de reguliere wegen in Uithoorn, bouwroutes zijn voorzien via de busbaan en de spoordijk. Op dit moment kan bouwverkeer nog niet overal gebruik maken van de vooraf bedachte bouwroutes. Deze moeten immers eerst aangelegd worden. In een enkel geval is het voor bouwverkeer niet mogelijk via de bouwwegen te rijden. Daar waar bouwverkeer regulier verkeer kruist zorgt de projectorganisatie voor een veilige situatie, bijvoorbeeld door tijdelijke verkeerslichten of verkeersregelaars in te zetten.

Communicatie

Projectmanager Marieke Hietbrink (projectorganisatie): “Het is niet mogelijk om een tramlijn aan te leggen zonder hinder voor de omgeving. We treffen diverse maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast informeren we de omgeving tijdig over de werkzaamheden.” U kunt het project volgen via www.uithoornlijn.nl, de BouwApp (zoek op Uithoornlijn) en Facebook (@Uithoornlijn). De projectorganisatie verspreid periodiek een digitale nieuwsbrief en verstuurt daarnaast automatische e-mailnotificaties bij de publicatie van nieuwsberichten. Voor beide kunt u zich aanmelden via de projectwebsite. U kunt de projectorganisatie daarnaast bereiken via info@uithoornlijn.nl en 020-4704070.


Meer nieuws

Wonen en bouwen 22 jul. 2021 14:19

Wethouder De Robles bezoekt nieuwe bibliotheek

UITHOORN - De bouw van project De Rede, met als onderdeel de nieuwe bibliotheek van Uithoorn, vordert voorspoedig. Zó voorspoedig, dat ontwikkelaar Van Wijnen wethouder José de Robles al kon uitnodigen voor een rondleiding in het prominente pand aan de Amstel.

Wonen en bouwen 21 jul. 2021 14:03

Feestelijke oplevering woningen De Rietkraag en Cube Houses

Uithoorn - Op het weiland tussen woonwijk De Kuil en de Vuurlijn / Ringdijk is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het project De Rietkraag. Met het project zijn onder meer 8 unieke Cube House woningen ontwikkeld. Donderdag 15 juli is de laatste starterswoning feestelijk opgeleverd.

Algemeen 20 jul. 2021 13:53

Echtpaar Timmer na 65 jaar “nog steeds dol op elkaar”

UITHOORN – Burgemeester Pieter Heiliegers heeft een bezoek gebracht aan het Uithoornse echtpaar Timmer dat op 11 juli 65 jaar getrouwd was. De burgervader bracht het bruidspaar een mooie bos kleurrijke bloemen.

Algemeen 18 jul. 2021 11:00

René Aldewereld schrijft boek: Eerste hulp bij schokkende gebeurtenissen

Uithoorn - Het verlies van een dierbare, een ongeval of ander traumatisch voorval. Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met een ingrijpende gebeurtenis. ‘Maar hoe je ermee omgaat is voor iedereen anders’, zegt René Aldewereld. Hij schreef het boek ‘Eerste Hulp bij Schokkende Gebeurtenissen’. Als ervaringsdeskundige weet hij als geen ander wat er komt kijken bij stress situaties. Zo maakte hij als hulpverlener bij de brandweer en ambulance onder andere de crash van Turkish Airlines en de brand in het cellencomplex op Schiphol mee. 

Sport 17 jul. 2021 10:00

Samen Thamen

Uithoorn - Linda van Rekum is voorzitter van, zoals ze zelf zegt ‘de leukste honk- en softbalvereniging van Nederland’: Thamen. De coronaperiode was voor alle sportverenigingen lastig, maar Thamen sloeg zich er met een positieve instelling en de slogan #samenthamen heel aardig doorheen. ‘Honk – en softbal zijn sociale sporten waar je prima afstand kunt houden,’ zegt Linda.

Wonen en bouwen 16 jul. 2021 15:00

Economisch daklozen in Uithoorn “onder de pannen”

Uithoorn - Iedereen kan “economisch dakloos” worden. Plotseling zonder woonplek door een echtscheiding bijvoorbeeld, door baanverlies of door opgelopen schulden. Dankzij het project “Onder de Pannen” kunnen inwoners van de gemeente Uithoorn vanaf 1 juli een kamer verhuren aan iemand die tijdelijk geen onderkomen heeft. Legaal en met behoud van uitkering en huurtoeslag.