2. Impressie van de vijf nieuwe woningen in het Schansgebied: Bekijk het ontwerp op: www.tussenlintenpark.nl

Plan nieuwe woningen Schansgebied gepresenteerd

Uithoorn - Woensdag 27 maart organiseerde gemeente Uithoorn samen met KRKTR Projectontwikkeling B.V. een bijeenkomst voor het Schansgebied. Omwonenden en ondernemers konden deze avond kennismaken met KRKTR. KRKTR is de winnaar van de aanbesteding die door de gemeente Uithoorn werd uitgeschreven om de vijf nieuwe woningen in het Schansgebied te ontwikkelen.

Deze vijf woningen zijn onderdeel van het plan om het Schansgebied te ontwikkelen tot een groene, parkachtige omgeving. De gemeente heeft bewoners en ondernemers bijgepraat over de stand van zaken. Daarna presenteerde KRKTR het ontwerp waarmee zij de aanbesteding hebben gewonnen. De architect van Heren 5 Architecten gaf hierbij een toelichting. Voor aanwezigen was er alle ruimte om vragen te stellen.

Koopovereenkomst

KRKTR is gekozen na een zogenaamde openbare procedure met voorselectie. Geïnteresseerde partijen konden inschrijven op het plan met bijbehorende stedenbouwkundige uitgangspunten. Uit deze aanmeldingen zijn drie partijen gekozen met ervaring met projecten in een historische omgeving. Deze drie partijen hebben een plan gemaakt en gepresenteerd aan de selectiecommissie.

KRKTR is door de selectiecommissie unaniem gekozen als winnaar. Vooral vanwege de hoge kwaliteit van het plan. En ook de welstandscommissie heeft positief gereageerd. In oktober 2023 is het project van de vijf woningen aan KRKTR gegund. Op 9 februari was de officiële ondertekening van de overeenkomst tussen KRKTR Projectontwikkeling B.V. en de gemeente Uithoorn.

Pauze

Het verder uitwerken en de realisatie van de 5 woningen staat nu ‘op pauze’. Tegen het vorig jaar vastgestelde bestemmingsplan is namelijk beroep aangetekend. De Raad van State zal naar verwachting over ongeveer een jaar een uitspraak doen. Pas als deze uitspraak er is, wordt duidelijk of de woningen ook gebouwd gaan worden. Als er gebouwd kan worden, dan zal KRKTR het winnende plan verder uitwerken. Daarna kan worden gestart met de bouw. 


Meer nieuws

Algemeen 17 apr. 2024 11:14

Sloop Prinses Christinalaan vertraagd

Uithoorn - De sloop van de leegstaande huurwoningen aan de Prinses Christinalaan zou 22 april beginnen. Eindelijk, aldus buurtbewoners. Een aantal woningen staat al vijf jaar leeg. Tijdens een informatieavond op 2 april, georganiseerd door sloopaannemer Schijf in samenwerking met verhuurder Eigen Haard, bleek dat 22 april niet wordt gehaald. Reden? Eigen Haard moest nog een onttrekkingsvergunning aanvragen bij de gemeente voor de sloop. Dat zorgt voor de vertraging. Bovendien is één van de woningen nog bewoond: de huurster blijft zitten tot de zomer.

Algemeen 17 apr. 2024 11:08

Feestelijke editie van de Avond4daagse Uithoorn

Uithoorn - De Avond4daagse wordt dit jaar groter dan ooit! Dit jaar wordt de zestigste editie gelopen en dat wordt gevierd. Vorig jaar leek het erop dat de Avond4daagse niet langer door zou kunnen gaan vanwege een tekort aan vrijwilligers. Na een noodkreet van organisator Doenja Verkerk meldden nieuwe vrijwilligers zich aan. Met een fris elan en een bak vol energie gaan ze er tegenaan!

Algemeen 4 apr. 2024 09:10

Speeddaten en relaxt voor de klas dankzij ‘juf Maike’

Uithoorn - Op woensdag 10 april a.s. organiseert Onderwijsstichting Wijzer aan de Amstel een Speeddate bijeenkomst voor (aankomende) leerkrachten. In verschillende speeddate sessies met collega’s van de aangesloten scholen kunnen belangstellenden zich vrijblijvend informeren en oriënteren. Die middag is juf Maike (Douglas), bekend van social media en schrijver van het boek ‘De relaxte leraar’, ook aanwezig. Zij zal een korte presentatie geven over de leuke kanten en uitdagingen van het vak van leerkracht.

112 27 mrt. 2024 14:00

Auto te water in Uithoorn

Uithoorn - Aan de Boterbloem in Uithoorn is woensdagmiddag rond 13.30 uur een voertuig te water geraakt.