Wethouder José de Robles

Locatieonderzoek asielopvang in volle gang

Uithoorn - Na bijna twee jaar van steggelen is de Spreidingswet sinds 1 februari van kracht. Dit houdt in dat gemeenten vanuit het Rijk een wettelijke taak hebben in het opvangen van asielzoekers. Voor Uithoorn betekent dit dat zij rond de 190 asielzoekers moet gaan opvangen. De commissieleden van de gemeenteraad werden hier vorige week over bijgepraat door onder anderen wethouder José de Robles (Asiel & Migratie).

Onderzoek

Al sinds het najaar van 2023 is de gemeente de mogelijkheden voor opvang aan het onderzoeken. De gemeenteraad gaf daar op 29 juni 2023 opdracht voor. Op dat moment zag de gemeente de Spreidingswet namelijk al op zich afkomen. Na de val van het kabinet, in juli 2023, kwam de Spreidingswet enige tijd op de lange baan terecht. Het was zelfs niet zeker of de wet er überhaupt zou komen. De gemeente besloot echter door te gaan met het locatieonderzoek.

Eisen

Het vinden van een (of meerdere) locaties is geen makkelijke opgave. Er moet aan allerlei eisen worden voldaan die onder andere het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en het Rode Kruis stellen. Denk aan bijvoorbeeld de oppervlakte per opvangplek, veiligheid, privacy en de afstand van de opvang tot alle voorzieningen.

Met alle eisen in het achterhoofd is de gemeente een lijst gaan samenstellen met locaties die mogelijk kansrijk zijn waarbij ook het COA wordt geraadpleegd. Vervolgens legt de gemeente contact met de eigenaar van de locatie en het COA om het gesprek op gang te brengen. Het is dan aan hen om er samen uit te komen.

Maar zover is het nog niet. “Er is nog geen witte rook,” aldus de wethouder. Uiteindelijk is het dan nog aan de gemeenteraad om het definitieve akkoord te geven. De Robles: “Uiteraard zullen we tijdig omwonenden en belanghebbenden op de hoogte stellen.”


Meer nieuws

Algemeen 17 apr. 2024 11:14

Sloop Prinses Christinalaan vertraagd

Uithoorn - De sloop van de leegstaande huurwoningen aan de Prinses Christinalaan zou 22 april beginnen. Eindelijk, aldus buurtbewoners. Een aantal woningen staat al vijf jaar leeg. Tijdens een informatieavond op 2 april, georganiseerd door sloopaannemer Schijf in samenwerking met verhuurder Eigen Haard, bleek dat 22 april niet wordt gehaald. Reden? Eigen Haard moest nog een onttrekkingsvergunning aanvragen bij de gemeente voor de sloop. Dat zorgt voor de vertraging. Bovendien is één van de woningen nog bewoond: de huurster blijft zitten tot de zomer.

Algemeen 17 apr. 2024 11:08

Feestelijke editie van de Avond4daagse Uithoorn

Uithoorn - De Avond4daagse wordt dit jaar groter dan ooit! Dit jaar wordt de zestigste editie gelopen en dat wordt gevierd. Vorig jaar leek het erop dat de Avond4daagse niet langer door zou kunnen gaan vanwege een tekort aan vrijwilligers. Na een noodkreet van organisator Doenja Verkerk meldden nieuwe vrijwilligers zich aan. Met een fris elan en een bak vol energie gaan ze er tegenaan!

Algemeen 4 apr. 2024 09:10

Speeddaten en relaxt voor de klas dankzij ‘juf Maike’

Uithoorn - Op woensdag 10 april a.s. organiseert Onderwijsstichting Wijzer aan de Amstel een Speeddate bijeenkomst voor (aankomende) leerkrachten. In verschillende speeddate sessies met collega’s van de aangesloten scholen kunnen belangstellenden zich vrijblijvend informeren en oriënteren. Die middag is juf Maike (Douglas), bekend van social media en schrijver van het boek ‘De relaxte leraar’, ook aanwezig. Zij zal een korte presentatie geven over de leuke kanten en uitdagingen van het vak van leerkracht.

Wonen en bouwen 2 apr. 2024 10:33

Plan nieuwe woningen Schansgebied gepresenteerd

Uithoorn - Woensdag 27 maart organiseerde gemeente Uithoorn samen met KRKTR Projectontwikkeling B.V. een bijeenkomst voor het Schansgebied. Omwonenden en ondernemers konden deze avond kennismaken met KRKTR. KRKTR is de winnaar van de aanbesteding die door de gemeente Uithoorn werd uitgeschreven om de vijf nieuwe woningen in het Schansgebied te ontwikkelen.