Wethouder José de Robles

Inburgering voortaan in handen gemeente

Uithoorn - Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering ingegaan. De nieuwe wet geeft gemeenten de taak om inburgeraars te begeleiden zodat deze zo snel mogelijk volwaardig en duurzaam meedoen in de samenleving. Nieuwkomers gaan zo sneller aan het werk en leren ondertussen de taal. Dit geldt voor zowel asielstatushouders als voor gezinsmigranten met een Nederlandse partner die vanaf 2022 in ons land inburgeren.

Tot nu toe was het Rijk verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Wethouder José de Robles (sociaal domein): ”Enerzijds betekent deze decentralisatie een extra taak voor de gemeente. Anderzijds biedt het ons de mogelijkheid om nieuwkomers beter te begeleiden. We kunnen onze taken rond maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie, die al eerder zijn gedecentraliseerd, combineren tot een integrale aanpak. We bieden persoonlijk maatwerk én kunnen beter toezien op een succesvolle inburgering.”

Taal, zelfredzaamheid, werk

De persoonlijke begeleiding van de inburgeraar begint al in het asielzoekerscentrum, de eerste opvang in ons land. Daar krijgt zij of hij een vaste contactpersoon van de gemeente. Deze bereidt de eerste kennismaking met de nieuwe woonplaats voor en stelt samen met de inburgeraar een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. Daarbij gaan de eisen rond de beheersing van de Nederlandse taal omhoog.

Taalniveau

De Robles: ”Het taalniveau van de inburgeraars moet voldoende zijn om hier te kunnen participeren. De weg weten voor zichzelf en voor hun gezin om mee te draaien in de maatschappij, op school en op de arbeidsmarkt.” Daarom gaan inburgeraars al tijdens de inburgering zo veel mogelijk aan de slag in een baan of stage, of met vrijwilligerswerk. Inburgeraars die in Nederland een opleiding willen doen, krijgen van de gemeente hulp bij de voorbereiding. De gemeente zorgt bij asielstatushouders voor intensievere begeleiding en ondersteuning, onder meer door financiering van hun inburgeringscursus en -examen. Gezinsmigranten betalen die zelf.

Meer informatie

Meer Informatie over de nieuwe gemeentelijke taken bij inburgering vindt u op uithoorn.nl/inburgering.


Meer nieuws

Algemeen 3 mei 2022 07:22

Programma 4 mei-herdenking Uithoorn

Uithoorn - Op 4 mei 2022 worden ook in Uithoorn oorlogsslachtoffers herdacht.   et comité 4 mei Uithoorn en De Kwakel roepen inwoners op om de vlag om 18.00 uur half stok te hangen. Om 19.30 uur wordt verzameld in het Oranjepark voor een stille tocht naar het Stilte Monument waar de herdenking plaats zal vinden.

Algemeen 2 mei 2022 16:22

Nieuwe locatie voor fotowand van Alex P

Uithoorn - De imposante fotowand van kunstenaar Alex P is vrijdag 29 april herplaatst. Het 45 meter lange kunstwerk is vanaf nu door iedereen te bewonderen vlakbij het bedrijf Quaker aan de Amsterdamseweg in Uithoorn.

Verkeer en vervoer 25 apr. 2022 10:03

Aandacht voor verkeersveiligheid Eendracht

Uithoorn - De verkeersveiligheid rond De Springschans, De Kajuit, Solidoe en BORUS vraagt permanent aandacht. Alle zijn gelegen aan Eendracht in Meerwijk.