Illegale woonboot bij Jaagpad De Kwakel afgevoerd

Uithoorn - Medewerkers van de gemeente Uithoorn hebben op dinsdag 27 februari een woonboot weggesleept die illegaal was aangemeerd bij het Jaagpad in de Kwakel. Sinds 2020 zijn de eigenaren van de woonboot geattendeerd op het feit dat de boot daar niet mag liggen, omdat het niet past in het bestemmingsplan. De woonboot werd verhuurd voor bewoning, wat daar ook niet is toegestaan.

Lang handhavingstraject

De actie is het sluitstuk van een lang handhavingstraject. Ondanks herhaaldelijke verzoeken en meerdere dwangsommen hebben de eigenaren de boot niet verwijderd. Daarom heeft de gemeente besloten om tot actie over te gaan en de boot zelf te verwijderen. Bij de start van de actie waren de eigenaren aanwezig in de woonboot en hadden zij de deur gebarricadeerd. De politie moest eraan te pas komen om de mensen uit de boot te begeleiden. Vervolgens is de boot losgekoppeld van stroom en water en naar Amsteldijk-Zuid gesleept. Daar is de boot met een hijskraan uit het water gehesen en op een dieplader gelegd. Voor deze actie moest het verkeer worden omgeleid en op enig moment korte tijd worden stilgelegd. Ten slotte is de woonboot naar de opslag gebracht.

Openstaande schulden

De eigenaar kan de woonboot terugkrijgen als hij de openstaande schulden aan de gemeente voldoet. De woonboot mag echter niet opnieuw op de oude locatie worden teruggebracht. In het gehele traject heeft hij meermalen een boete ontvangen; hij is bovendien verantwoordelijk voor de kosten die zijn gemaakt voor het wegslepen. De gemeente Uithoorn zal er alles aan doen om deze kosten terug te krijgen. Als de schulden binnen 13 weken nog niet afgelost zijn, dan zal de boot worden verkocht of vernietigd.

Regels

Het college van B & W betreurt het dat het zover heeft moeten komen, maar vindt ook dat regels nageleefd moeten worden. De actie is onderdeel van het beleid van de gemeente om verrommeling, illegale bebouwing en specifiek illegale bewoning in het buitengebied tegen te gaan.


Meer nieuws

Algemeen 17 apr. 2024 11:14

Sloop Prinses Christinalaan vertraagd

Uithoorn - De sloop van de leegstaande huurwoningen aan de Prinses Christinalaan zou 22 april beginnen. Eindelijk, aldus buurtbewoners. Een aantal woningen staat al vijf jaar leeg. Tijdens een informatieavond op 2 april, georganiseerd door sloopaannemer Schijf in samenwerking met verhuurder Eigen Haard, bleek dat 22 april niet wordt gehaald. Reden? Eigen Haard moest nog een onttrekkingsvergunning aanvragen bij de gemeente voor de sloop. Dat zorgt voor de vertraging. Bovendien is één van de woningen nog bewoond: de huurster blijft zitten tot de zomer.

Algemeen 17 apr. 2024 11:08

Feestelijke editie van de Avond4daagse Uithoorn

Uithoorn - De Avond4daagse wordt dit jaar groter dan ooit! Dit jaar wordt de zestigste editie gelopen en dat wordt gevierd. Vorig jaar leek het erop dat de Avond4daagse niet langer door zou kunnen gaan vanwege een tekort aan vrijwilligers. Na een noodkreet van organisator Doenja Verkerk meldden nieuwe vrijwilligers zich aan. Met een fris elan en een bak vol energie gaan ze er tegenaan!

Algemeen 4 apr. 2024 09:10

Speeddaten en relaxt voor de klas dankzij ‘juf Maike’

Uithoorn - Op woensdag 10 april a.s. organiseert Onderwijsstichting Wijzer aan de Amstel een Speeddate bijeenkomst voor (aankomende) leerkrachten. In verschillende speeddate sessies met collega’s van de aangesloten scholen kunnen belangstellenden zich vrijblijvend informeren en oriënteren. Die middag is juf Maike (Douglas), bekend van social media en schrijver van het boek ‘De relaxte leraar’, ook aanwezig. Zij zal een korte presentatie geven over de leuke kanten en uitdagingen van het vak van leerkracht.

Wonen en bouwen 2 apr. 2024 10:33

Plan nieuwe woningen Schansgebied gepresenteerd

Uithoorn - Woensdag 27 maart organiseerde gemeente Uithoorn samen met KRKTR Projectontwikkeling B.V. een bijeenkomst voor het Schansgebied. Omwonenden en ondernemers konden deze avond kennismaken met KRKTR. KRKTR is de winnaar van de aanbesteding die door de gemeente Uithoorn werd uitgeschreven om de vijf nieuwe woningen in het Schansgebied te ontwikkelen.