Het ontwerp voor het groene parkje met vijver aan de Sportlaan

Groenere Sportlaan dankzij goede wijkparticipatie

Uithoorn - In de wijk Kootpark-Oost verandert veel. Tegelijk met de woningbouw op het voormalige Connexxionterrein bouwt ALDI aan de Sportlaan een vaste winkel met appartementen erboven. En waar woningen worden gebouwd, zijn ook in- en uitritten nodig.  

De wijkbewoners zijn vanaf 2021 uitgebreid in de plannen meegenomen. Zij kregen de gelegenheid om tijdig vragen te stellen en hun mening te geven over de drie wijzigingsvoorstellen voor de Sportlaan. Zo oordeelden de omwonenden dat de verkeersveiligheid in de voorstellen beter moest. Ook kwam uit Kootpark regelmatig de wens om meer natuur.

Mooi, simpel en doeltreffend

De gemeenteraad vroeg daarom aan het college om verder te denken over de mogelijkheden. Er werd een landschapsarchitect ingeschakeld om het overleg van de gemeente met de huidige en toekomstige gebruikers te ondersteunen. Uiteindelijk bedacht een werkgroep met omwonenden en leerlingen van Vakcollege Thamen een nieuw groenontwerp met meer ruimte voor water, planten, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Blij

De gemeenteraad was blij met deze intensieve participatie in de wijk; zij noemde de uitkomst “een mooi, simpel en doeltreffend ontwerp met een fijne toevoeging van water”. Unaniem ging de raad dan ook akkoord met de budgetaanvraag voor herinrichting van de Sportlaan. De aanleg van het parkje start naar verwachting in 2025, als de ALDI-winkel en de woningen van De Connectie grotendeels gereed zijn.


Meer nieuws

Algemeen 17 apr. 2024 11:14

Sloop Prinses Christinalaan vertraagd

Uithoorn - De sloop van de leegstaande huurwoningen aan de Prinses Christinalaan zou 22 april beginnen. Eindelijk, aldus buurtbewoners. Een aantal woningen staat al vijf jaar leeg. Tijdens een informatieavond op 2 april, georganiseerd door sloopaannemer Schijf in samenwerking met verhuurder Eigen Haard, bleek dat 22 april niet wordt gehaald. Reden? Eigen Haard moest nog een onttrekkingsvergunning aanvragen bij de gemeente voor de sloop. Dat zorgt voor de vertraging. Bovendien is één van de woningen nog bewoond: de huurster blijft zitten tot de zomer.

Algemeen 17 apr. 2024 11:08

Feestelijke editie van de Avond4daagse Uithoorn

Uithoorn - De Avond4daagse wordt dit jaar groter dan ooit! Dit jaar wordt de zestigste editie gelopen en dat wordt gevierd. Vorig jaar leek het erop dat de Avond4daagse niet langer door zou kunnen gaan vanwege een tekort aan vrijwilligers. Na een noodkreet van organisator Doenja Verkerk meldden nieuwe vrijwilligers zich aan. Met een fris elan en een bak vol energie gaan ze er tegenaan!

Algemeen 4 apr. 2024 09:10

Speeddaten en relaxt voor de klas dankzij ‘juf Maike’

Uithoorn - Op woensdag 10 april a.s. organiseert Onderwijsstichting Wijzer aan de Amstel een Speeddate bijeenkomst voor (aankomende) leerkrachten. In verschillende speeddate sessies met collega’s van de aangesloten scholen kunnen belangstellenden zich vrijblijvend informeren en oriënteren. Die middag is juf Maike (Douglas), bekend van social media en schrijver van het boek ‘De relaxte leraar’, ook aanwezig. Zij zal een korte presentatie geven over de leuke kanten en uitdagingen van het vak van leerkracht.

Wonen en bouwen 2 apr. 2024 10:33

Plan nieuwe woningen Schansgebied gepresenteerd

Uithoorn - Woensdag 27 maart organiseerde gemeente Uithoorn samen met KRKTR Projectontwikkeling B.V. een bijeenkomst voor het Schansgebied. Omwonenden en ondernemers konden deze avond kennismaken met KRKTR. KRKTR is de winnaar van de aanbesteding die door de gemeente Uithoorn werd uitgeschreven om de vijf nieuwe woningen in het Schansgebied te ontwikkelen.