Gladheidbestrijding in de komende winter

UITHOORN - Gladheid als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, sneeuw en ijzel kan over het algemeen voorkomen in de periode van 1 november tot 1 april. Ook voor de komende winter neemt de gemeente Uithoorn maatregelen om onveilige situaties door gladheid te voorkomen. 

Wegwerkzaamheden en strooien
Op dit moment vinden er in onze gemeente grote infra-projecten plaats. Wegen die de gemeente normaal gesproken meeneemt in de gladheidbestrijding, kunnen nu wellicht door het project niet gestrooid worden. Deze wegen zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten. Er zijn omleidingsroutes ingesteld, aangegeven met bebording. Tijdens deze (weg)werkzaamheden worden de omleidingsroutes uiteraard meegenomen in de gladheidbestrijding.

Kijk op www.uithoorn.nl/werkinuitvoering naar de actuele werkzaamheden.

Prioriteiten
Om de veiligheid te vergroten regelt de gemeente gladheidbestrijding op wegen en fietspaden. De gladheidsbestrijding is ingedeeld in twee prioriteiten.

  • Prioriteit 1: Dit zijn de hoofdroutes en fietspaden die preventief (vooraf) en bij alarmering worden gestrooid met inzet van het benodigde materieel. Hierbij worden de toegangswegen en parkeerplaatsen bij winkelcentra meegenomen. Tijdens extreme situaties, indien gladheid tenminste drie dagen of langer aanhoudt, en tijdens sneeuw of ijzel moet intensiever worden gestrooid. Deze situatie wordt per omstandigheid op maat ingevuld door bijvoorbeeld extra strooibeurten te houden.
  • Prioriteit 2: Dit zijn de bushaltes en winkelcentra die curatief (achteraf) worden gestrooid. Deze route wordt hoofdzakelijk in eigen beheer, aansluitend op de hoofdroute, gestrooid. In verband met de toegankelijkheid van openbare gebouwen en centra voor ouderen zal hier speciale aandacht aan gegeven worden. Gemiddeld komt deze situatie 3 à 4 maal per jaar voor.

Extreme weersomstandigheden
Tot slot is bij extreme weersomstandigheden een aparte route aangewezen. Op deze route bevinden zich alleen de belangrijkste doorgaande wegen om enige doorstroom van verkeer te laten plaatsvinden. De gemeente wil er wel op wijzen dat dit niet betekent dat altijd alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn. Inwoners van Uithoorn en De Kwakel hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.

Beleidsplan gladheidbestrijding
Hoe de gemeente de gladheid aanpakt, is beschreven in het beleidsplan gladheidbestrijding. Dit kunt u opvragen door een mail te sturen naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van gladheidbestrijding.

Op www.uithoorn.nl/gladheidbestrijding staat een kaart met alle strooiroutes.


Meer nieuws

Gemeente gisteren 13:30

“Geen plaats voor criminaliteit in onze sierteelt”

UITHOORN – Op 22, 23 en 24 november vond in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer een grootscheepse controle plaats van de lokale sierteelt. Bedrijven op de locatie van Royal FloraHolland werden bezocht door politie, gemeenten, douane, Koninklijke Marechaussee en UWV.

Verkeer en vervoer 2 dec. 2021 16:52

Bestelbus vast in berm op N196

Uithoorn - Een grote bestelbus is donderdagmiddag 2 december vast komen te zitten in de berm op de N196 vlakbij de Laan van Meerwijk in Uithoorn. 

Gemeente 10 nov. 2021 14:00

Wethouder De Robles: “Deze baan past goed bij me”

UITHOORN – Ruim een half jaar geleden naam José de Robles het stokje over van ‘oudgediende’ Ria Zijlstra als wethouder Onderwijs en Sociaal Domein van de gemeente Uithoorn. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen maanden? En wat kunnen we nog meer van hem verwachten? José de Robles vertelt.