De groene, recreatieve zone loopt ondermeer via de Vuurlijn van de Westeinder plassen naar de Amstel

Gemeente Uithoorn gaat voor groene, recreatieve zone

Uithoorn - Vanuit huis door het groen naar het buitengebied wandelen of fietsen. Onderweg stoppen bij bijvoorbeeld een kinderboerderij, een drankje doen bij een theetuin of je verwonderen over de unieke mix tussen groen en het opwekken van energie in de Thamerpolder. Een ambitieus plan? ‘Zeker’, zegt wethouder Jan Hazen, ‘maar niet onrealistisch. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in Uithoorn al veel ingrediënten voor een dergelijke groene, recreatieve zone aanwezig zijn. Daarom stellen we als college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om met deze zone aan de slag te gaan.’

Groene, recreatieve zone

De groene, recreatieve zone loopt van de Westeinderplassen via Thamerpolder, Legmeer-West, Vuurlijn en Zijdelmeer naar de Amstel. Daarmee verbindt de zone de Amstelscheg en de Westeinderscheg met elkaar. Jan Hazen: ‘Een doorgaande, groene route dus, waar genoeg te doen en beleven valt. Als Uithoorn zijn we daarmee al goed op weg. Zo hebben we al veel mooie, groene plekken binnen onze gemeentegrenzen, zoals de Vuurlijn, de Waterberging, het Zijdelmeer, de Amstel en de Stelling van Amsterdam. Plekken waar je bovendien heerlijk doorheen kunt wandelen, fietsen of zelfs varen en je goed kunt vermaken. En dan heb ik het nog niet over de mooie toekomstplannen van onze recreatieondernemers gehad.’ Betekent dit dat de groene, recreatieve zone er morgen is? ‘Dat niet. Er liggen ons nog wel wat uitdagingen te wachten, zoals het versterken van de verbindingen tussen de aanwezige groene gebieden. En het verbeteren van de wandel- en fietsroutes tussen deze gebieden. Daar willen we snel mee aan de slag gaan, samen met ondernemers en bewoners en natuurlijk de regio. Zoals altijd is er ook de uitdaging om voldoende geld beschikbaar te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies.’

Masterplan Legmeerbos

Voldoende groen in de gemeente is belangrijk voor een goed en gezond leefklimaat voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Dat vindt niet alleen de gemeente, maar ook Buurtbeheer De Legmeer. Zij ontwikkelden het initiatief voor een groene, recreatieve verbindingszone tussen de Westeinderplassen en de Amstel, stelden een Masterplan hiervoor op en legden dit voor aan het college. Het college besloot het idee te omarmen en stelde de raad voor een eerste verkenning naar de haalbaarheid van deze zone uit te voeren. Het vergroenen van de wijk Legmeer-West vormt in het masterplan Legmeerbos een apart uitgewerkte schakel, met een eigen looptijd.    

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS)

Het Masterplan Legmeerbos is mede mogelijk gemaakt door Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). SLS wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Noord-Holland en Schiphol en heeft tot doel het verbeteren van de leefomgeving en sociale cohesie in de Schipholregio. Dit doet SLS door het bieden van hulp aan individuele bewoners die voor hun gevoel in een onleefbare situatie zitten en die op geen andere manier worden gecompenseerd. SLS gaat samen met hen aan de slag om een oplossing te vinden voor hun problematiek. Daarnaast ondersteunt SLS grote en kleine initiatieven die een positief effect op de leefbaarheid in de omgeving hebben. Het gaat dan om initiatieven die in samenwerking met gemeenten en/of bewoners tot stand worden gebracht.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 10:00

Taalhuis Uithoorn: lezen, rekenen en computerles voor iedereen

Uithoorn - Op donderdag 10 juni bezocht wethouder José de Robles van onderwijs de bibliotheek aan de Dorpsstraat. Hij is gekomen om kennis te maken met het Taalhuis, en om voor de gemeente Uithoorn het Regionaal plan Laaggeletterdheid te ondertekenen. “Taal is superbelangrijk om mee te doen in het gezin, in de buurt, op scholen en op het werk. Anders is je wereld heel klein.”

Algemeen gisteren 14:51

Jongerenontmoetingsplek in Uithoorn een feit

UITHOORN – Op de Amsterdamseweg in Uithoorn (naast de Profile) is maandag 21 juni een jongerenontmoetingsplek (JOP) geplaatst. Onder andere wethouder José de Robles (Jeugd), jeugdagente Kim en jongerenwerker Ozan Balik waren van de partij.

Sport gisteren 10:00

Sportakkoord Innovatieprijs 2021 uitgereikt

Uithoorn - Op maandag 21 juni reikte wethouder Jan Hazen van Sport de Sportakkoord Innovatieprijs 2021 uit. “Het project ‘Bewe(e)gwijzer Uithoorn en De Kwakel’ van prijswinnaar Jelle Visser verbindt de wandel- en beweegroutes in de gemeente. Verschillende organisaties kunnen zo hun aanbod realiseren voor gebruikers en inwoners. “Een laagdrempelig en doeltreffend project,” aldus de wethouder.

Gemeente 23 jun. 2021 10:00

Wie verdient een Koninklijke onderscheiding?

UITHOORN - ,,Vrijwilligers in de gemeente Uithoorn moeten we koesteren en eren. Zij maken onze samenleving mooier,” antwoordt burgemeester Heiliegers op de vraag waarom hij het zo belangrijk vindt dat vrijwilligers voorgedragen worden voor een Koninklijke onderscheiding. Iemand voordragen voor de Lintjesregen 2022 kan nog tot 15 juli aanstaande.

Gezondheid en welzijn 22 jun. 2021 16:57

Corona testbus in De Kwakel

DE KWAKEL - Bewoners van de gemeente Uithoorn met lichte klachten kunnen zich van 21 juni tot   en met 27 juni zonder afspraak, gratis en dichtbij huis laten testen op corona. De GGD-testbus staat in deze periode in De Kwakel op het parkeerterrein aan de Amstelhof aan de Noorddammerweg.