Pixabay.com

'Geen groei, maar krimp. Goed nieuws voor de leefkwaliteit in Uithoorn'

Uithoorn - Een historisch besluit voor de Zuid-Oosthoek. Zo omschrijven wethouder Ferry Hoekstra en Mirella Visser van PUSH de plannen van het kabinet om het maximale aantal vluchten te verlagen. Afgelopen vrijdag stuurde minister Harbers een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aankondigde dat het aantal vluchten op Schiphol moet krimpen van maximaal 500.000 naar maximaal 440.000 vluchten per jaar.

Wethouder Ferry Hoekstra: ‘Met minder vluchten hopen we op minder (geluids)hinder en uitstoot van schadelijke stoffen. Uiteindelijk telt het resultaat, maar het lijkt op heel goed nieuws voor de leefkwaliteit in Uithoorn en De Kwakel.’ ‘Eindelijk krijgt de omgeving prioriteit boven de economie’, vult Mirella Visser aan.

Inspanningen

Een succes heeft vele vaders. Mirella Visser: ‘Zo ook dit succes. Deze plannen zijn totstandgekomen door de onvermoeibare inspanningen van ontelbare omwonenden, bewonersorganisaties, actiegroepen en bestuurders.’  Wethouder Ferry Hoekstra: ‘Al jaren geven wij aan dat de balans tussen Schiphol en haar omgeving is verstoord. Alle zienswijzen die we hebben ingediend, al het lobbywerk en andere inspanningen waren gericht op het herstel van de balans. Daarom hebben we het ministerie en de Tweede Kamer opgeroepen om nu echt werk te maken van de leefkwaliteit in de Zuidoosthoek.’

Zorgelijk onderzoek

Een oproep die door het onderzoek van het RIVM naar de gezondheidseffecten van ultrafijn stof van vliegverkeer wordt versterkt. Mirella Visser: ‘De uitkomsten van dit onderzoek zijn zorgelijk en verrassen ons niet.’ Wethouder Ferry Hoekstra vult aan: ‘Het is goed dat er onderzoek is gedaan. We gaan bestuderen wat dit voor ons betekent.’

Strikte handhaving

Het kabinet is niet alleen van plan om het aantal vluchten te verminderen. Ook zal de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) strikt gaan handhaven. Daarmee komt een einde aan het gedoogbeleid van de afgelopen jaren. Bovendien houdt het kabinet vast aan het onderscheid tussen primaire en secundaire banen.

Blij mee

Wethouder Ferry Hoekstra: ‘Daar zijn wij heel blij mee. Uithoorn en De Kwakel liggen namelijk onder de Aalsmeerbaan, een secundaire baan. Dit betekent dat andere start- en landingsbanen in principe voorgaan. Alleen als deze vol zijn of niet gebruikt kunnen worden, komt onder andere de Aalsmeerbaan in beeld. De afgelopen jaren werd de Aalsmeerbaan echter ingezet alsof het een primaire baan is waardoor de overlast exponentieel toenam.’ Mirella Visser vult aan: ‘Hoe de krimp precies verdeeld zal worden is nog niet duidelijk, maar omdat vooral de Aalsmeerbaan de groei (70%) heeft opgevangen, verwachten wij een forse reductie op deze baan.’

Vinger aan de pols

De gemeente en PUSH blijven de ontwikkelingen rondom Schiphol volgen om ervoor te zorgen dat de plannen van het kabinet inderdaad goed voor Uithoorn en De Kwakel uitpakken.


Meer nieuws

Wonen en bouwen 10 aug. 2022 12:37

Plannen voor nieuwe appartementen en ALDI-winkel Kootpark: inloopavond

Uithoorn - De plannen voor een definitieve vestiging van de ALDI-supermarkt met appartementen zijn in een volgende fase aangekomen: het ontwerpbestemmingsplan en concept-omgevingsvergunning zijn gereed. Deze documenten liggen vanaf 28 juli tot en met 7 september ter inzage in het gemeentehuis. De gemeente organiseert, samen met de ALDI, een informatiebijeenkomst op 29 augustus 2023.

Algemeen 9 aug. 2022 12:31

Vuurlijn wordt opgeknapt: asfaltwerkzaamheden

Uithoorn - De Vuurlijn vanaf de Ringdijk tot en met de kruising met de Noorddammerweg is op verschillende plekken slecht en heeft scheuren. Dit gedeelte wordt dit jaar opgeknapt. De werkzaamheden beginnen in de week van 15 augustus 2023. Op 24 augustus om 07.00 uur is al het werk klaar.

112 6 aug. 2022 08:37

Gewonde bij flinke woningbrand

Uithoorn - Aan de Kogge in Uithoorn is in de nacht van vrijdag op zaterdag een gewonde gevallen bij een uitslaande woningbrand.

Algemeen 18 jul. 2022 08:52

Duurzame jachthaven stap dichterbij

Uithoorn - De duurzame jachthaven die E-Harbour aan de Wilhelminakade wil aanleggen, komt steeds dichterbij. Dinsdag 5 juli tekenden gemeente, ontwikkelaar E-Harbour en bouwbedrijf Van Wijnen de samenwerkingsovereenkomst in het nieuwe jachthavenkantoor

112 16 jul. 2022 18:18

Forse bermbrand langs Randweg

Uithoorn - Aan de Randweg in Uithoorn is zaterdagmiddag rond 17.00 uur brand geweest in een berg droog gras. De brand woedde ter hoogte van het fietsviaduct over de N201.