Eigen vlag voor De Kwakel

De Kwakel -  Een feestje voor De Kwakel: het dorp bestaat 445 jaar. Het heugelijke feit werd gevierd met een vlaggenactie: het dorp heeft sinds deze zomer een eigen vlag. Ontworpen door Dirk Plasmeijer, van Stichting De Kwakel Toen en Nu. ‘Op de vlag staat een quakel – een bruggetje – waar het dorp zijn naam aan ontleend.’ Door heel De Kwakel waren de blauwe vlaggen te zien. Meer was niet mogelijk, vanwege corona. ‘Maar over vijf jaar zullen we een groot feest vieren.’

Dirk Plasmeijer duikt regelmatig in de historie van De Kwakel. De Stichting Toen en Nu verzamelt feiten, verhalen en foto’s uit het Kwakelse verleden: ‘De Kwakel kwam in 1576 voor het eerst in de boeken voor. Toen stond het dorp voor het eerst op een kaart. De eerste bewoners van het dorp waren kleine boertjes. Ze hadden een paar koeien, varkens en schapen. Ze woonden aan de Kleine-Drecht. Om het water te kunnen oversteken, werd een hoge kwakelbrug gebouwd. Wanneer dat is gebeurd, is onduidelijk, maar het was in ieder geval voor 1576,’ zegt Plasmeijer.

De geschiedenis van de Kwakel gaat veel verder terug dan 1576. Vanaf 1085 werd begonnen met het ontginnen van de Hollandse veengebieden. Boeren trokken het veengebied in, om de beboste moerassen om te zetten in landbouwgrond en zo een nieuw bestaan op te bouwen.

Ontginning
Het land rond De Drecht werd als eerste ontgonnen. Bij het ontginnen van het land werden bomen gekapt en sloten gegraven. Zo ontstonden percelen voor boerderijen. Door de afwatering van het boerenland klonk de grond in. Hierdoor kwam het land lager te liggen en werd het bedreigd door het water. Daarom moesten de grotere veenstromen bedijkt worden, waaronder de Drecht, Kromme Mijdrecht en de Amstel. De Kleine-Drecht werd niet bedijkt.

Polderlandschap
De ontginning van het gebied ging verder, en er ontstond een polderlandschap. De bevolking groeide gestaag. Met behulp van windmolens werd de grond drooggemaakt, zodat er meer landbouwgrond beschikbaar kwam. De grond klonk hierdoor verder in en al snel werd de polder te nat voor landbouw. In de vijftiende eeuw stapte men daarom over naar de veeteelt. ‘De melk, boter en kaas werden naar Uithoorn gebracht via de Boterdijk, voorheen het Kwakelsche Pad. Van het Marktplein in Uithoorn werden de goederen en het vee verder over water vervoerd.’

Turf
De welvaart van het dorp liep in de achttiende eeuw terug omdat boeren veengrond afstaken om als turf te verkopen. Hierdoor verdwenen polders en ontstonden er plassen. Niet alleen ging hierdoor productieve grond verloren, het zorgde ook voor de verspreiding van ziektes.

In de negentiende eeuw was het voor veel inwoners armoede troef. Het dorp had slechts enkele honderden inwoners en lag vrij geïsoleerd. De paden naar omringende dorpen als Uithoorn en Kudelstaart waren slecht.

Per boot
De meeste zaken werden per boot vervoerd. ‘Toen moesten de Kwakelaars al strijden voor hun belangen. Destijds werd in Uithoorn besloten dat de Dorpsstraat werd opgeknapt, terwijl men geen geld wilde steken in de Boterdijk.’ In 1884/85 gebeurde dat alsnog, op aandringen van de Kwakelse wethouder Cornelis Conijn. De Drechtdijk werd ook gelijk in dat jaar aangepakt. Hiermee werd de bereikbaarheid van het dorp verbeterd.

De eerste kweker
In 1913 streken de eerste tuinders neer in het dorp. ‘De eerste kweker die zich hier vestigde was Cees Snabel. Hij kwam uit Langeraar. Inmiddels is de vijfde generatie actief in de tuinbouw. Niet meer in De Kwakel, er was hier geen plek meer om het bedrijf uit te breiden. In de jaren die volgden, in de jaren twintig kwamen meer tuinders naar De Kwakel. Mensen uit Roelofarendsveen en Langeraar. Er was veel import, maar ze pasten goed binnen het dorp. Het waren ondernemende mensen, die ook katholiek waren.’

Rijk verenigingsleven
Plasmeijer vervolgt: ‘De bevolking van de Kwakel groeide met die grote gezinnen, evenals de hoeveelheid aan clubs en verenigingen. ; De Kwakel heeft een rijk verenigingsleven. Een aantal verenigingen is al ruim negentig jaar oud.”

Uit het geloof kwamen diverse andere tradities voort. De Kwakelse kermis bijvoorbeeld, nog steeds een begrip. Naast de kermis zijn ook het Polderfeest, de Kwakelse veiling en de viering van Koningsdag en Bevrijdingsdag belangrijke evenementen. Plasmeijer: ‘Het hele dorp is hierbij betrokken. Sowieso geldt dat Kwakelaars onderling veel regelen. Als er iets moet gebeuren, zet men de schouders eronder. Is er geld nodig? Dan wordt een actie georganiseerd om geld in te zamelen.’

1979: 400 jaar
De actiebereidheid was er ook in 1979. Een heel grote groep Kwakelaars trok naar Den Haag om nieuwe woningbouw in de Kuil mogelijk te maken. ‘Dat mocht lange tijd niet, vanwege Schiphol. Veel jongeren konden destijds niet aan een woning komen in het dorp. In 1980 werden 52 woningen gebouwd voor 200 belangstellenden.’ Wat dat betreft herhaald de historie zich: ook nu is het voor Kwakelse jongeren het lastig om zich in het dorp te vestigen. De huizen zijn schaars en de woningprijzen zijn hoog, net als in de rest van het land. In het woningbouwproject De Rietkraag zijn wel wat woningen voor jongeren gerealiseerd, maar het blijft lastig.

Geen gesloten bolwerk
De Kwakel blijft groeien en daarmee komen er meer mensen van buiten. Toch is de sociale cohesie in De Kwakel nog altijd groot, zegt Plasmeijer. ‘Dat zagen we terug bij onze vlaggenactie. Ook mensen die hier nog niet zo lang wonen, wilden graag een vlag.’ De Kwakel als gesloten bolwerk? Dat valt volgens Plasmeijer wel mee. ‘Als je meedoet met de activiteiten, het verenigingsleven of je kinderen hier naar school gaan, dan kom je er wel tussen. De Kwakel is nog steeds een hele fi jne plek om te wonen!’

Op naar 450 jaar
De voorbereiding voor het 450-jarig laten overigens nog even op zich wachten. ‘Het vierhonderdjarig bestaan van het dorp werd destijds in 1976 dan ook groots gevierd. Er was onder meer een snorrenwedstrijd voor mannen. De winnaar Cees Lek heeft 45 jaar later nog steeds een snor!’

Meer weten over de historie van De Kwakel? Kijk op www.de-kwakel.com.


Meer nieuws

Gemeente gisteren 13:30

“Geen plaats voor criminaliteit in onze sierteelt”

UITHOORN – Op 22, 23 en 24 november vond in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer een grootscheepse controle plaats van de lokale sierteelt. Bedrijven op de locatie van Royal FloraHolland werden bezocht door politie, gemeenten, douane, Koninklijke Marechaussee en UWV.

Verkeer en vervoer 2 dec. 2021 16:52

Bestelbus vast in berm op N196

Uithoorn - Een grote bestelbus is donderdagmiddag 2 december vast komen te zitten in de berm op de N196 vlakbij de Laan van Meerwijk in Uithoorn. 

Gemeente 10 nov. 2021 14:00

Wethouder De Robles: “Deze baan past goed bij me”

UITHOORN – Ruim een half jaar geleden naam José de Robles het stokje over van ‘oudgediende’ Ria Zijlstra als wethouder Onderwijs en Sociaal Domein van de gemeente Uithoorn. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen maanden? En wat kunnen we nog meer van hem verwachten? José de Robles vertelt.