Hugo van der Kooij - Stichting Amstelidee

Doe mee met Amstelidee

Uithoorn - De Stichting Amstelidee helpt inwoners van Uithoorn om ideeën die de samenleving ten goede komen werkelijkheid te worden. De stichting heeft in de regio Amstelland inmiddels zo’n 100 ideeën gehonoreerd, maar nieuwe ideeën zijn nog steeds welkom. Het gaat om ideeën die relatief eenvoudig uitvoerbaar zijn op het gebied van cultuur, bewegen, zorg en welzijn.

Stichting Amstelidee is ontstaan uit de acht jaar geleden opgeheven welzijnsinstantie Cardanus, die onder andere actief was in Uithoorn. Bij de financiële afwikkeling van Cardanus bleef er een half miljoen euro over: dat geld moest terugvloeien naar de samenleving, zo was de nadrukkelijke wens van de in 2020 overleden bestuurder Jan Hogema.

Geld & kennis
In de geest van Hogema helpt Amstelidee inwoners van jong tot oud om goede nieuwe ideeën, die de samenleving ten goede komen, te ontwikkelen en uit te voeren. ‘Daarvoor is geld beschikbaar, maar ook kennis,’ zegt bestuurslid Hugo van der Kooij. Het bestuur van Stichting Amstelidee heeft een groot netwerk en tal van ambassadeurs, waardoor het snel zaken kan regelen.

Maar Van der Kooij wijst er nadrukkelijk op dat de Stichting Amstelidee niet in het leven is geroepen om al bestaande projecten die geld tekort komen extra te ondersteunen. ‘Onze stichting is geen bankpas voor al bestaande projecten,’ zegt Van der Kooij. Amstelidee is vooral op zoek naar leuke, nieuwe ideeën die een duidelijke meerwaarde hebben en relatief eenvoudig uitvoerbaar zijn.

Voetbaltoernooi
Zo kreeg een idee van Marwan Fennich om een voetbaltoernooi te organiseren in Uithoorn, om daarmee jeugd en bewoners te verbinden, vorig jaar een bijdrage van de Stichting Amstelidee. En ook werd Ons Tweede Thuis geholpen met een bijdrage voor een duo-fiets, waar bewoners gebruik van kunnen maken.

Van der Kooij legt uit dat dat voorbeelden van ideeën zijn waar Amstelidee iets voor kan betekenen, wijzend op de kernwaarden fit, fun, participatie en sociale binding. Het gaat dus niet om langjarige complexe projecten van meer dan 2 jaar waar bijvoorbeeld een exploitatievergunning of structureel geld voor nodig is.

Ideeën die eenzame ouderen, mensen in de bijstand (armoede), of mensen met een beperking een boost kunnen geven hebben een streepje voor bij Amstelidee – en dat geldt ook voor ideeën van en voor jongeren.

Amstelideetje
‘We roepen vooral ook kinderen op om met ‘Amstelideetjes’ te komen,’ zegt Hugo. ‘Kinderen tussen de 8 en 13 jaar met een goed plannetje voor de buurt zijn vrij om dat in te dienen. Wij helpen vervolgens met advies en een financiële bijdrage van tussen de 50 en 250 euro. Je kan daarbij denken aan pannenkoekenmaaltijd voor ouderen of een spelletjesmiddag. Laatst heeft de 11 jarige Steven 300 plantjes uitgedeeld aan bewoners van serviceflats: die hebben natuurlijk een moeilijke tijd gehad door corona. Het was prachtig om te zien hoe enthousiast ouderen daarop reageerden: ze voelden echt dat er aan ze gedacht werd en het gaf ze een boost; dat is nu precies wat de stichting Amstelidee beoogd, we willen met onze bijdrages een plezierige en sociale samenleving creëren.

Over Stichting Amstelidee
De Stichting Amstelidee is een motor en katalysator om goede ideeën van inwoners in de regio Amstelland (Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen) te realiseren. Amstelidee werkt samen met het Initiatievenfonds Uithoorn de Kwakel, de Stichting Stinak en de Rabobank Amstel & Vecht. Op de website www.amstelidee.nl is alle informatie te vinden welke ideeën welkom zijn en natuurlijk is daar een aanvraagformulier te vinden. Het 4-koppige bestuur behandelt binnengekomen aanvragen en beoordeelt deze op geschiktheid.


Meer nieuws

Gemeente gisteren 13:30

“Geen plaats voor criminaliteit in onze sierteelt”

UITHOORN – Op 22, 23 en 24 november vond in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer een grootscheepse controle plaats van de lokale sierteelt. Bedrijven op de locatie van Royal FloraHolland werden bezocht door politie, gemeenten, douane, Koninklijke Marechaussee en UWV.

Verkeer en vervoer 2 dec. 2021 16:52

Bestelbus vast in berm op N196

Uithoorn - Een grote bestelbus is donderdagmiddag 2 december vast komen te zitten in de berm op de N196 vlakbij de Laan van Meerwijk in Uithoorn. 

Gemeente 10 nov. 2021 14:00

Wethouder De Robles: “Deze baan past goed bij me”

UITHOORN – Ruim een half jaar geleden naam José de Robles het stokje over van ‘oudgediende’ Ria Zijlstra als wethouder Onderwijs en Sociaal Domein van de gemeente Uithoorn. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen maanden? En wat kunnen we nog meer van hem verwachten? José de Robles vertelt.