Dit Zijn Wij Uithoorn krijgt vervolg

Uithoorn - Het foto- en ontmoetingsproject Dit Zijn Wij Uithoorn wordt door tal van inwoners, maar ook door het gemeentebestuur gezien als een geslaagd project om de verbondenheid tussen inwoners te vergroten. UithoornZ & KwakelZ Magazine sprak met wethouder José de Robles. Sociale cohesie, billboards, bubbels en QR-codes passeren de revue. De wethouder is enthousiast, maar realiseert zich ook dat meer stappen gezet moeten worden: het project krijgt hoe dan ook een vervolg.

Het is weinig inwoners ontgaan dat eind september in de Thamerkerk de expositie Dit Zijn Wij Uithoorn! feestelijk werd geopend en dat grote fotoborden langs de Amstel werden geplaatst, met daarop duo-portretten van de deelnemers. Wethouder José de Robles kijkt terug op een geslaagd project, bedoeld om de sociale cohesie en inclusie binnen de gemeente te vergroten. ‘Met slechts één project zijn we er nog niet. Daarom gaan we door, met verschillende kleinschalige projecten.’

Sociale cohesie, diversiteit en inclusie zijn belangrijke onderwerpen voor wethouder Robles. ‘Sociale cohesie kunnen we omschrijven als een hoge mate van verbondenheidsgevoel en oog, liefst betrokkenheid, voor elkaars welzijn,’ aldus De Robles.

Gemeen
‘Diversiteit gaat over de mix van mensen uit verschillende groepen. Dat kan verschil zijn in afkomst, ras, leeftijd, seksuele geaardheid, gender, opleidingsniveau, religie, et cetera.’ Diversiteit is een gegeven, aldus de wethouder. ‘Sterker nog, we zijn allemaal anders. Iedereen is uniek. Maar ondanks die verschillen, hebben we wellicht meer met elkaar gemeen dan we denken: iedereen wil graag een fijn leven, in een prettige leefomgeving, zichzelf kunnen zijn en toekomstperspectief hebben.’

Bubbels
De mate van verbinding tussen inwoners laat te wensen over, denkt de wethouder. ‘Uithoorn en De Kwakel hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een forensengemeente. Wij wonen hier, maar een belangrijk deel van ons werk en sociale leven speelt zich af buiten de gemeentegrenzen. Verbinding met elkaar, dichtbij, ontbreekt veelal. En dichtbij ontstaan ‘bubbels’ van gelijkgestemden, die met elkaar optrekken. Daar is op zich niets mis mee, maar gesloten bubbels zorgen voor uitsluiting.’

Ontmoetingen
Dat is waar inclusie zich op richt, vertelt De Robles. ‘Het zorgen dat iedereen deel kan uitmaken van onze samenleving. Verbinding maken, openen van gesloten bubbels en omkijken naar elkaar. Daarom paste het foto en ontmoetingsproject Dit Zijn Wij Uithoorn! uitstekend bij onze wens om meer te doen met sociale cohesie, diversiteit en inclusie. Welk middel om de verbinding tot stand te brengen is krachtiger dan echte ontmoetingen?’

QR-codes
Tijdens het project gingen 22 inwoners die elkaar niet kenden, op verrassende plekken binnen de gemeente met elkaar in gesprek. De ontmoetingen zijn vastgelegd in woord en beeld en te vinden op www.ditzijnwijuithoorn.nl. Op de fotoborden langs de Amstel staan QR-codes. ‘Als je die scant, kun je het verhaal achter de ontmoeting lezen.’

Vervolg
Met één project is niet één klap de sociale cohesie binnen het dorp vergroot. ‘Dit is een project van de lange adem. Daarom gaan we door. Er komen nieuwe projecten aan, waar we plannen voor aan het maken zijn. We willen in ieder geval iets doen met een grotere groep inwoners. Daarnaast krijgt Dit Zijn Wij Uithoorn! een vervolg. Elke maand wordt een ontmoeting tussen twee inwoners georganiseerd.’

Meedoen
Wil jij meedoen aan Dit Zijn Wij Uithoorn? Dat kan natuurlijk nog steeds. Meld je eenvoudig aan door een e-mail te sturen aan ditzijnwijuithoorn@gmail.com. Kijk ook op www.ditzijnwijuithoorn.nl.


Meer nieuws

Gemeente gisteren 13:30

“Geen plaats voor criminaliteit in onze sierteelt”

UITHOORN – Op 22, 23 en 24 november vond in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer een grootscheepse controle plaats van de lokale sierteelt. Bedrijven op de locatie van Royal FloraHolland werden bezocht door politie, gemeenten, douane, Koninklijke Marechaussee en UWV.

Verkeer en vervoer 2 dec. 2021 16:52

Bestelbus vast in berm op N196

Uithoorn - Een grote bestelbus is donderdagmiddag 2 december vast komen te zitten in de berm op de N196 vlakbij de Laan van Meerwijk in Uithoorn. 

Gemeente 10 nov. 2021 14:00

Wethouder De Robles: “Deze baan past goed bij me”

UITHOORN – Ruim een half jaar geleden naam José de Robles het stokje over van ‘oudgediende’ Ria Zijlstra als wethouder Onderwijs en Sociaal Domein van de gemeente Uithoorn. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen maanden? En wat kunnen we nog meer van hem verwachten? José de Robles vertelt.