Pixabay

Digitaal-sportcafé stimuleert tot indienen sportprojecten

Uithoorn - Vanuit het Sportakkoord van Uithoorn werd maandag 19 april 2021 een digitaal sportcafé georganiseerd. Het doel van het Sportakkoord van Uithoorn is verenigingen, organisaties en instellingen, eigenlijk alle aanbieders van sport bij elkaar te brengen en (meer) samen te laten werken. Ook partijen uit de zorg, het welzijn, het onderwijs en het bedrijfsleven doen mee. Het delen van kennis, kunde en middelen heeft veel voordelen voor verenigingen en organisaties en geeft vooral een grote meerwaarde voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. 

Het sportakkoord kan niet direct alle genoemde ideeën realiseren, maar zet alvast een belangrijke stap door in te zetten op vier thema’s:

  1. Iedere inwoner van de gemeente Uithoorn kan sporten en bewegen
  2. Vitale aanbieders, sterke verenigingen
  3. Vreedzame en positieve sportcultuur
  4. Gezonde leefstijl en vaardig in bewegen

Begin 2020 ondertekenden ruim 50 partijen het Sportakkoord van Uithoorn en is een begin gemaakt met de realisatie van de eerste plannen. Een van die plannen was het organiseren van regelmatig terugkerende sportcafés waarin over bepaalde thema’s kennis kon worden uitgewisseld.

Wat hoorden we in dit Sportcafé?

Vorig jaar dachten we nog dat we in het voorjaar van 2021 wel een echt sportcafé in een sportkantine konden organiseren. Helaas blijft corona roet in het eten gooien. Daarom hebben we besloten een digitaal sportcafé te organiseren. Onze belangrijkste doelstelling was de betrokken partijen, maar ook alle inwoners binnen onze gemeente bij te praten over alles wat we hebben gedaan en nog willen gaan doen. Ruim 40 mensen deden digitaal mee en inmiddels hebben ook al meer dan 150 mensen het sportcafé teruggekeken. Je kunt het ook zelf terugzien op: https://youtu.be/ldAQ8SdVGuE

Daarbij wilden we vooral aangeven hoe partijen zelf goede ideeën kunnen inbrengen en hoe ze aan stimuleringsbudget kunnen komen voor de realisatie daarvan. Het allerbelangrijkste is daarbij dat de plannen bijdragen aan de doelen van het Sportakkoord, meerdere partijen eraan werken en van profiteren en het geld gebruikt wordt om het plan een eerste zetje te geven, zodat het ook op de langere termijn tot meer beweging leidt.

Als inspirerende voorbeelden hadden we enkele projectleiders van al lopende initiatieven die we het afgelopen jaar zijn gestart. Zo vertelde Corien Baijens van de Samenwerkende Eerstelijns Zorg Uithoorn over de MQ-scan die we bij de basisscholen zijn gestart. Zo kunnen we vroegtijdig kinderen met een motorische achterstand identificeren en helpen. En Wim Verlaan van AKU en Frank den Butter van Legmeervogels gaven tips hoe je vrijwilligers in je vereniging kunt binden en boeien en hoe je een veilige en positieve sportcultuur kunt creëren.

En nu?

We vinden het nu vooral belangrijk opvolging te geven aan alle reacties en vragen die we hebben gekregen. Daarom hebben we een pagina aangemaakt op uithoorndenktmee.nl zodat we alle informatie over het Sportakkoord kunnen delen, maar ook iedereen zijn mening kan geven en suggesties kan doen.

En ook zijn we volop bezig met de verdere realisatie van een paar projecten die we al zijn gestart. Zo hebben veel mensen aangegeven graag een actief beweegrondje te willen in de gemeente. We brengen al die mensen in contact met Rene Noorbergen, die samen met o.a. Liesbeth van Tol probeert een parcours te ontwikkelen met allerlei oefeningen op bestaande werken (speeltuintje, bruggen, etc). En zo is Ineke Hogerwerff met allerlei verenigingen in gesprek om open kennismakingsdagen te organiseren voor de wat oudere inwoners (60+) van onze gemeente. En de vakleerkrachten bewegingsonderwijs Tim Verlaan en Mark Richard buigen zich over de vraag: “Hoe krijgen we de basisschooljeugd nog meer in beweging?” Naast de lopende sportinstuiven die Nick Braakman en zijn collega’s van Videt al organiseren. Kortom: de komende maanden starten er best veel initiatieven voor allerlei doelgroepen: van jong tot oud!

Hoe kun jij meedoen?

De Uithoornse en Kwakelse sport-, onderwijs-, zorg en welzijnaanbieders zijn belangrijke partners in het realiseren van de initiatieven. Tientallen sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijspartners en het bedrijfsleven doen mee zo veel mogelijk inwoners voldoende en met plezier te laten genieten van bewegen en sporten. Op uithoorndenktmee.nl lees je welke partijen al meedoen aan het Sportakkoord.

Maar we kunnen niet genoeg initiatieven hebben. Daarom willen we zo veel mogelijk goede plannen horen. Daarom hebben we ook een extra innovatiebudget beschikbaar gesteld. 5 projecten maken kans op een innovatiebijdrage van een bedrag dat kan oplopen tot € 6.000. De beste ideeën die we voor 31 mei ontvangen maken kans op die bijdrage. Op uithoorndenktmee.nl lees je hoe je je plan instuurt.

Meer informatie?

Heb je zelf een idee of wil jij namens jouw organisatie ook laten weten dat je achter het Uithoorns Sportakkoord staat? Stuur dan een mail naar sportbeleid@uithoorn.nl of kijken op uithoorndenktmee.nl als je meer informatie wilt lezen over het Sportakkoord.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 10:00

Taalhuis Uithoorn: lezen, rekenen en computerles voor iedereen

Uithoorn - Op donderdag 10 juni bezocht wethouder José de Robles van onderwijs de bibliotheek aan de Dorpsstraat. Hij is gekomen om kennis te maken met het Taalhuis, en om voor de gemeente Uithoorn het Regionaal plan Laaggeletterdheid te ondertekenen. “Taal is superbelangrijk om mee te doen in het gezin, in de buurt, op scholen en op het werk. Anders is je wereld heel klein.”

Algemeen gisteren 14:51

Jongerenontmoetingsplek in Uithoorn een feit

UITHOORN – Op de Amsterdamseweg in Uithoorn (naast de Profile) is maandag 21 juni een jongerenontmoetingsplek (JOP) geplaatst. Onder andere wethouder José de Robles (Jeugd), jeugdagente Kim en jongerenwerker Ozan Balik waren van de partij.

Sport gisteren 10:00

Sportakkoord Innovatieprijs 2021 uitgereikt

Uithoorn - Op maandag 21 juni reikte wethouder Jan Hazen van Sport de Sportakkoord Innovatieprijs 2021 uit. “Het project ‘Bewe(e)gwijzer Uithoorn en De Kwakel’ van prijswinnaar Jelle Visser verbindt de wandel- en beweegroutes in de gemeente. Verschillende organisaties kunnen zo hun aanbod realiseren voor gebruikers en inwoners. “Een laagdrempelig en doeltreffend project,” aldus de wethouder.

Gemeente 23 jun. 2021 10:00

Wie verdient een Koninklijke onderscheiding?

UITHOORN - ,,Vrijwilligers in de gemeente Uithoorn moeten we koesteren en eren. Zij maken onze samenleving mooier,” antwoordt burgemeester Heiliegers op de vraag waarom hij het zo belangrijk vindt dat vrijwilligers voorgedragen worden voor een Koninklijke onderscheiding. Iemand voordragen voor de Lintjesregen 2022 kan nog tot 15 juli aanstaande.

Gezondheid en welzijn 22 jun. 2021 16:57

Corona testbus in De Kwakel

DE KWAKEL - Bewoners van de gemeente Uithoorn met lichte klachten kunnen zich van 21 juni tot   en met 27 juni zonder afspraak, gratis en dichtbij huis laten testen op corona. De GGD-testbus staat in deze periode in De Kwakel op het parkeerterrein aan de Amstelhof aan de Noorddammerweg.